Inici El Consell Altres organismes

Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)

Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)
Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)L’objecte de l’Institut de la Joventut de Menorca és coordinar i executar la política de joventut i lleure en l’àmbit de l’illa de Menorca. L’Institut de la Joventut de Menorca té atribuides les competències per dur a terme les activitats relatives a les matèries següents entre altres:
La gestió de l’Oficina d’Informació Juvenil de Menorca, integrada en la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove, per tal de prestar serveis d’informació, de documentació, d’orientació i d’assessorament dirigides als joves.
L’execució de mesures en favor dels joves de Menorca que en facilitin la mobilitat.
L’organització de viatges i activitats de turisme de caire cultural, educatiu i d’intercanvi, amb condicions d’avantatge per als joves de Menorca.

Avinguda Menorca 2, 07703 Maó
Tel.: 971365073
Fax: 971362786
Correu electrònic: info@injovemenorca.com