Inici El Consell Altres organismes

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'illa de Menorca

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'illa de Menorca
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'illa de MenorcaEl Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca es constitueix l’any 2005.

És una entitat que té com a finalitat exercir, dins de l’àmbit territorial de l’illa de Menorca, les distintes competències que la legislació vigent en matèria de disciplina urbanística atribueix a les administracions associades.

Actualment formen part de la Junta de Govern del Consorci el Consell Insular de Menorca i tots els Ajuntaments de l’illa.

Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Tel.: 971355989
Fax: 971357086