Inici El Consell Altres organismes

Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional Menorca

Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional Menorca
El Consorci del pavelló esportiu multifuncional és una entitat pública instrumental, de caràcter associatiu i voluntari, constituïda pel Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i l’ajuntament de Maó, que hores d’ara té, principalment, els següents objectius:

Finançar l’adquisició pavelló esportiu multifuncional en el terme municipal de Maó, a la carretera Maó – Sant Lluís.

Gestionar els serveis que prestarà el pavelló esportiu multifuncional, mitjançant qualsevol de les formes de gestió previstes per la legislació de règim local.

Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades en el desenvolupament de les activitats pròpies de l'equipament implantat.

Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Tel.: 971360849
Correu electrònic: consorci.pavello@cime.es