Secretaria


Els objectius i funcions del Servei de Secretaria són:

- Donar fe pública del Consell i dels seus organismes autònoms.
- Preparar i tramitar les actes i acords dels principals òrgans col·legiats del Consell.
- Fiscalitzar i donar l'assessorament legal preceptiu al Consell i als seus organismes autònoms.
- Preparar i tramitar els diferents expedients, propostes d'acord o resolucions.
- Elaborar convenis, reglaments i ordenances insulars.
- Rectificar i actualitzar l'inventari general de béns i drets del Consell.
- Mantenir el registre de béns i activitats dels membres de la corporació i dels directors insulars.
- Fer el seguiment de l'actualitat normativa publicada als diferents butlletins oficials i la comunicació interna de les novetats que afecten als diferents departaments del Consell.
- Controlar i tramitar, amb col·laboració amb els departaments del Consell, la documentació necessària que comportin les diferents accions judicials interposades contra els actes i acords del Consell, així com les accions judicials interposades pel Consell.

Seu del CIMPl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356254
Fax: 971368216

Gestions, tràmits i programes relacionats

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ