Inici El Consell Tràmits
 

Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil reconegudes pel Consell Insular de Menorca d'acord al Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Les persones o entitats organitzadores de les activitats puntuals de temps lliure que consten en el quadre d'activitats reconegudes pel Consell Insular, han presentat al Consell Insular una declaració responsable on declaren que l’activitat compleix els requisits que estableixen la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i el Decret 23/2018 de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei integral de joventut, i que disposen de la documentació i dels requisits legalment establerts. També han aportat la relació de les persones que integren l’equip dirigent de l’activitat.


Darrera modificació: 05/08/2019

Documents Relacionats: