Inici El Consell Tràmits
 

Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenilsDarrera modificació: 26/02/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici d'activitats continuades amb menors d’edat que formin part de la programació periòdica de moviments o casals i centres infantils i juvenils i que no tenen un grup estable de participants, atès que la inscripció està oberta de manera permanent.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Han de presentar una declaració responsable les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, organitzadores d'activitats continuades amb menors d’edat que formin part de la programació periòdica de moviments o casals i centres infantils i juvenils i que no tenen un grup estable de participants, atès que la inscripció està oberta de manera permanent.

 
Requisits a complir: Les activitats de temps lliure que es fan amb menors d’edat als casals i centres infantils i juvenils de temps lliure, de caràcter públic o privat, han de tenir un mínim de tres dies -consecutius o no de funcionament setmanal continuat durant almenys sis mesos, sense pernoctació.
Les activitats de temps lliure han de complir els requisits assenyalats en el Decret 23/2018 de 6 de juliol que desplega parcialment la Llei 10/2006 integral de joventut, en particular el títol III de l'esmentat Decret que regula les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.

 
Documentació a presentar: -Model normalitzat de declaració responsable
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la declaració responsable
Comunicar qualsevol modificació de les condicions que consten a la declaració responsable o en la documentació que ha de disposarTerminis de ciutadà: La declaració responsable s’ha de presentar en el període de quinze dies naturals previs a l’inici de l’activitat corresponent.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 150/2020, de 29 de juny, relatiu a les mesures específiques per a les activitats de lleure educatiu i les instal·lacions juvenils de Menorca
Model de declaració responsable per a la comunicació d'activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres juvenils
Model d'annex "Menorca equip dirigent"
Modelo de declaración responsable para la comunicación de actividad continuada sin grupo estable de personas participantes de los "casals" y centros juveniles
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico