Inici El Consell Tràmits
 

Convocatòria i bases per a la selecció dels tècnics IGA Menorca bienni Gibraltar 2019Darrera modificació: 29/12/2017Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció dels tècnics i tècniques IGA Menorca dels esports que representaran Menorca en els Island Games de Gibraltar 2019, pel procediment obert ordinari.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: -
 
Requisits a complir: a ) Han de residir a Menorca durant el bienni.
b) Han de ser major d’edat.
c) Han de tenir permís de conduir (B1).
d) Han de tenir nivell bàsic d’angles
e) Han de tenir titulació del seu esport (demostrable).
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu s'han de formular en un document normalitzat, al qual cal adjuntar la documentació següent:
a) Certificat d’empadronament
b) Còpia del DNI en vigor
c) Còpia del carnet de conduir
d) Còpia de la titulació d’anglès que justifiqui el nivell sol·licitat. En el cas de no tenir titulació d'anglès, l'aspirant ha de redactar una declaració responsable acreditant tenir els coneixements d'anglès que s'estan sol·licitant a aquestes bases. Aquells aspirants que hagin presentat aquesta declaració responsable hauran de superar durant el procés de selecció una entrevista per a acreditar els seus coneixements de llengua anglesa.
e) Curriculum vitae: no s’ha d’adjuntar cap document dels mèrits que s’al·leguen; aquests es sol·licitaran segons l’establert a la base sisena, "Procés selectiu".
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): -
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Sol·licituds fins el 12 de gener de 2018. Per a acreditar els mèrits especificats, fins 24 de gener de 2018.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: