Inici El Consell Tràmits
 

Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenilDarrera modificació: 11/08/2020

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Sol·licitar l'expedició dels carnets i del diplomes de monitores i monitors o de directores i directors de temps lliure.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola de formació en el temps lliure que hagi finalitzat una acció formativa.
 
Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure.
 
Documentació a presentar: 1. El model sol·licitud d'expedició del títol i del carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil per part de les escoles de formació.

2. L'acta del curs amb la relació de l'alumnat que ha estat apte, que ha de contenir les dades següents:

• El nom i llinatges i el DNI
• La data de naixement
• La titulació que ha permès l’accés al curs
• El curs i dates de realització dels mòduls de la part teòrica
• El lloc i dates de realització de les pràctiques i indicació del director/a que les ha avaluades i certificades

3. Una fotografia en format JPG de cadascun dels/de les alumnes.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): -
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: En finalitzar cada acció formativa.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: