Premi Imagesport de MenorcaDarrera modificació: 05/03/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L'objectiu d'aquesta convocatòria és obrir un concurs de curtmetratges amb la col·laboració de l'associació Tanagra, encarregada del Festival Internacional de Cinema de Menorca, i premiar la tasca de creació de curts que transmetin els valors implícits en l'activitat física i l'esport entre la població en edat escolar i entre tots els agents implicats.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Els beneficiaris poden ser entitats esportives, clubs esportius i les delegacions a Menorca de les federacions esportives de les Illes Balears, tots ells degudament inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General d'Esports de la CAIB i d'almanco un any d'antiguitat.
No poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
 
Requisits a complir: 1. Les obres presentades han de transmetre, mitjançant la imatge, els valors implícits a l'esport.
2. La durada mínima i màxima del curt ha de ser d'entre 3 i 5 minuts, títol i crèdits exclosos. Es descartaran tots els treballs que no hi arribin o que superin aquest temps.
3. Els materials emprats per al curt poden estar enregistrats amb qualsevol mitjà digital, inclosos càmera de telèfon mòbil, càmera digital, etc.
4. Els curts han de ser inèdits i no haver estat presentats a cap altre concurs o certamen.
5. Si es fa servir música, ha d'estar lliure de drets.
6. Els protagonistes han de ser fillets/filletes entre 6 i 16 anys que pertanyin a un club esportiu amb domicili a Menorca i que participi en l'esport a l'edat escolar.
7. Tots els participants han de comptar amb l'autorització de cessió dels drets d'imatge signada pels representants dels clubs esportius, i en el cas dels menors d'edat l'autorització dels drets d'imatge signada pels tutors legals.
8. Una mateixa entitat pot presentar només 1 curtmetratge.

 
Documentació a presentar: Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l'apartat següent s'han de presentar dins el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.
S’han de presentar respectant estrictament les normes referents a l’anonimat dels concursants, per aquest motiu s'han de presentar dos sobres:
Sobre A, sobre tancat, amb el nom del concurs ImagEsport i un pseudònim a l'exterior, que contengui un llapis de memòria o un CD amb el curtmetratge que es presenta.
Sobre B, sobre tancat, amb el nom del concurs i el pseudònim a l'exterior, que contengui la documentació següent:
a) Nom de l'entitat esportiva que es presenta al concurs, amb indicació del número de registre a la Direcció General d'Esports
b) Títol del curtmetratge i pseudònim amb què es presenta
c) Còpia del CIF de l'entitat esportiva
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i NIF del representant.
e) Autorització per a l'ús dels drets d'imatge signada pels pares/mares/tutors en el cas dels menors o pel club esportiu en la resta de casos (annex IV).
f) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè ho comprovi, a través de l’Agència Tributària, d'acord amb el model que consta com a annex II d'aquestes bases).
g) Declaració del responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que les obres presentades no han estat exposades ni presentades a altres concursos o premis anteriorment, d'acord amb el model que consta com a annex I d'aquestes bases.
h) Document de designació de compte bancari segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, que consta com a (annex III).
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres c i h si aquesta ja consta en els arxius del Consell Insular de Menorca. En aquest cas s’ha de fer constar expressament a l'annex I, i manifestar que la situació que posen en evidència aquests documents continua vigent actualment.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
---
Terminis de ciutadà: Fins el 3 de juny de 2019.
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Activitats temps lliure Activitats temps lliure Activitats puntuals d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS