Inici El Consell Tràmits
 

Actualització de dades del títol de família nombrosaDarrera modificació: 11/05/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Actualitzar les dades del títol de família nombrosa
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Benestar Bocial
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol unitat familiar que disposi d'un títol de família nombrosa vigent.
 
Requisits a complir: Atesa la deducció de l'IRPF des de l'exercici 2015, relativa als contribuents que treballin fora de la llar i formin part d'una família nombrosa, el Consell Insular de Menorca enviarà mensualment a l'Agència Tributària (AEAT) la informació disponible sobre les persones que formen part d'un títol de família nombrosa.
Atès que la informació que requereix l'AEAT no coincideix totalment amb la informació de què disposa el Consell Insular, recomanam que els titulars de títols de família nombrosa sol·licitin l'actualització de les dades.
S'hauran de comunicar les següents dades de tots els membres de la família nombrosa:
- DNI / NIE
- Nom i llinatges
- Data de naixement
- Representant legal. En el cas dels fills/es menors de 14 anys que no disposin de DNI o NIE, s'haurà d'indicar qui és el representant legal (pare, mare o tutor/a). En el cas que en el títol de família hi figurin com a titular i cotitular el pare i la mare dels fills/es, el representant legal pot ser qualsevol d'ells.
 
Documentació a presentar: - Instància de sol·licitud
- Títol de família nombrosa vigent
- Fotocòpia dels DNI/NIE de tots els membres
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud i la documentació
Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: ---
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal:
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

És molt important que ens comuniqueu qualsevol canvi de dades, especialment les relatives al NIF dels fills quan compleixen 14 anys o quan disposin de NIF si és abans d'aquesta edat.

 


Documents Relacionats: