Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les Illes BalearsDarrera modificació: 12/12/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Posar en marxa una instal·lació juvenil per al seu funcionament a Menorca i fer-ne la inscripció d'ofici en el cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, interessada a crear, construir o modificar substancialment qualsevol instal·lació juvenil.
 
Requisits a complir: Els que assenyala el Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria d'instal·lacions juvenils radicades a l'àmbit territorial de les Illes Balears, i especialment el capítol V (característiques i condicions bàsiques de les instal·lacions juvenils).
Les instal·lacions juvenils han d'estar destinades a l'allotjament, preferentment, d'infants i joves, a la seva convivència, formació, participació en activitats socials i culturals o a la utilització adequada del temps lliure.
 
Documentació a presentar: 1. Imprès de declaració responsable (imprès normalitzat que podeu trobar en els documents relacionats), en el qual la persona organitzadora o la que representi l'entitat organitzadora, APORTA:
- Fotocòpia del NIF de la persona propietària.
- Fotocòpia del NIF del representant legal i fotocòpia del document que n’acredita la representació, en el supòsit que n’hi hagi.
- Fotocòpia del CIF, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.
- Fotocòpia de l’acta de constitució de l’entitat o de l’escriptura pública de constitució de l’entitat inscrita en el registre corresponent, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.
- Fotocòpia dels estatuts, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.
- La memòria descriptiva de la instal·lació en la qual hi figuren les característiques.
I SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT MANIFESTA:
1. Que es compleixen els requisits que estableix la normativa per a l’obertura i el funcionament de la instal·lació juvenil.
2. Que disposa de la documentació següent:
a) La llicència d’obertura i d’activitats lliurada per l’organisme competent (quan és legalment exigible).
b) La memòria descriptiva de la instal·lació juvenil, en la qual consten les característiques, les condicions i les places de la instal·lació, així com, en general, els aspectes que regula el capítol V del Decret 58/2011.
c) El certificat del Registre de la Propietat sobre la titularitat i les possibles càrregues de l’immoble, el contracte de cessió o arrendament o qualsevol altre document que en justifica l’ús per part de la persona o l’entitat interessada.
d) Un informe de la Direcció General de Recursos Hídrics sobre l’adequació de la instal·lació de sanejament i la disposició final de l’efluent (quan no es disposa de xarxa de clavegueram).
e) El certificat de potabilitat de l’aigua destinada al consum humà, que s’ha d’actualitzar anualment, obtingut mitjançant els resultats analítics d’un laboratori acreditat.
f) El contracte de subministrament elèctric i/o de gas o el certificat d’adequació de la instal·lació a la normativa aplicable (si escau).
g) El certificat relatiu al compliment de la normativa vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques expedit per un tècnic competent (si escau).
h) El Reglament de règim intern elaborat pel titular de la instal·lació en el qual es regulen les normes de convivència del centre.
i) La pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscs derivats de la utilització de la instal·lació davant d’usuaris i tercers, que preveu uns límits mínims de 150.000,00 € per víctima i de 600.000,00 € per sinistre.
j) El pla d’emergències contra incendis i d’evacuació.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: - Resolució núm. 11, d'1 de setembre de 2017, del Conseller executiu del Departament d'Ocupacio, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del CIM, de modificació del model de declaració responsable per a la posada en marxa i el funcionament d'una instal·lació juvenil a Menorca.
- Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria d'instal·lacions juvenils radicades a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
- Reglament de les instal·lacions dels campaments juvenils de l'illa de Menorca (BOIB 180 del 23 de desembre del 2008) .
- Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable per a la posada en marxa i funcionament d'instal·lacions juvenils a Menorca
Llei 10/2006 integral de joventut, de 26 de juliol de 2006, del Govern de les Illes Balears. BOIB núm.109, 03/08/2006.
Modificacions de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria d'instal·lacions juvenils
Reglament de les instal·lacions dels campaments juvenils de Menorca
Resolució núm. 11, d'1 de setembre de 2017 del CIM, de modificació del model de declaració responsable per a la posada en marxa i el funcionament d'una instal·lació juvenil a Menorca

Enllaços Relacionats: 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS