Inici El Consell Tràmits
 

Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenilDarrera modificació: 12/03/2021

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Comunicar la impartició d'un curs de monitores i de monitors o un curs de directores i de directors de temps lliure infantil i juvenil abans de l'inici.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola d'educació de temps lliure infantil i juvenil que vulgui dur a terme un curs.
 
Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure, i han de presentar el resum de les activitats formatives fetes el curs acadèmic anterior i la programació general de les activitats previstes pel curs acadèmic que s'inicia.
El contingut dels cursos programats ha de coincidir íntegrament amb tots els punts dels programes oficials del Títol II del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Si de cas, aquest contingut es pot ampliar i complementar, però no alterar.
Qualsevol canvi que es produeixi en la realització dels cursos respecte de la programació presentada s'ha de comunicar a joventut del Consell Insular un mes abans que s'iniciï cada curs. A més, aquest canvi ha de figurar a la memòria del curs acabat, amb una explicació de les raons i amb la indicació de la data en què es va notificar el canvi al Consell Insular.
Les escoles de formació han de respectar les mesures de prevencio de la covid que es recullen en el Nou Pla de mesures urgents COVID-19.pdf, aprovat pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19.
El Consell Insular de Menorca, permet impartir íntegrament a distància la totalitat dels mòduls teòrics dels cursos de director-a i de monitor-a d'activitats d'educació de temps lliure infantil i juvenil. Aquesta mesura es fonamenta en la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID 19 compta amb una disposició final vuitena, punt 5, que introdueix en el Decret 23/2018 una disposició addicional setena de mesures excepcionals relatives als cursos de director/a i de monitor/a d'activitats en cas de situacions extraordinàries derivades d'estats d'alarma o de circumstàncies excepcionals.

 
Documentació a presentar: Comunicació de realització d'un curs de monitors i monitores o d'un curs de directors i directores de temps lliure infantil i juvenil o d'altres activitats formatives complementàries.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Aquesta comunicació s’ha de presentar un mes abans de l’inici del curs.
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
-Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID 19

 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: La llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de Voluntariat estableixen l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a totes les persones monitores i directores que treballin en contacte habitual amb menors, ja siguin contractades o voluntàries. Si aquestes persones són de nacionalitat diferent a l'espanyola, han de tenir, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals esmentat, un certificat del seu país de nacionalitat.
El certificat és gratuït i es pot demanar via telemàtica, si es disposa de certificat digital, per correu postal o de manera presencial. Teniu més informació sobre com sol·licitar el certificat en l'enllaç següent: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/registro-central-delincuentes.

 


Documents Relacionats:
 
Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
Nou Pla de mesures urgents COVID-19
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Informació relativa al programa del curs de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Informació relativa al programa del curs de director/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico