Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenilDarrera modificació: 25/02/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici de qualsevol activitat de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupi a Menorca.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Heu de presentar una declaració responsable les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, organitzadores d'una activitat de temps lliure infantil o juvenil a Menorca.

Són activitats de temps lliure: acampada; camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge; escola d’estiu o de vacances; colònia; estada, casal, campus i altres activitats de caràcter esportiu; activitats en una granja escola; activitats en una aula de natura; marxa per etapes; activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de temps lliure; activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter mixt; activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.
 
Requisits a complir: A les activitats de temps lliure han de participar un mínim de deu persones d’entre 14 i 18 anys, amb la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones participants, en execució d’un projecte educatiu, i que es duen a terme durant tres dies consecutius, o no consecutius, dins un període de set dies naturals, independentment de si són complets o no.

També heu de presentar declaració responsable quan hi participin persones d’entre 3 i 14 anys, mentre no s’aprovi una normativa específica que reguli les desenvolupades amb aquest col·lectiu.

Les activitats de temps lliure han de complir els requisits assenyalats en el Decret 23/2018 de 6 de juliol que desplega parcialment la Llei 10/2006 integral de joventut, en particular el títol III de l'esmentat Decret que regula les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.
 
Documentació a presentar: Heu de presentar el formulari de Declaració responsable per a la realització d’activitats de temps lliure infantils i juvenils, adjuntant:
- L’Annex I del formulari esmentat, relatiu a equip dirigent de l’activitat de temps lliure.
- En el supòsit que es vulgui fer foc a la zona en què es dugui a terme l’activitat, permís de l’administració competent.
- En el cas de marxa per etapes, un croquis de l’itinerari en el que heu d’indicar, per ordre cronològic, tots els llocs per on passareu i els llocs on dormireu.
- En el supòsit que l’activitat es faci en un lloc de difícil localització (finques, platges...), un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més proper.
- En el supòsit d’acampades superiors a un mes en el mateix lloc, una memòria ambiental.
- Pòlissa d’assegurança d’accidents personals per a totes les persones participants (inclosos el director la directora, monitors/es, voluntariat, i altre personal participant, en pràctiques o no) amb les cobertures següents: per despeses d’assistència sanitària, amb un mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros, excepte que una altra normativa que desplegui les activitats que es puguin qualificar de risc estableixi quanties superiors.
- Pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil que ha de preveure uns límits mínims de 300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
- Projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu o recreatiu que s’han de dur a terme, els objectius i els mitjans amb què es compta, una avaluació dels riscs de les activitats i una descripció de les mesures preventives dels riscs que es puguin originar.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la declaració responsable i, posteriorment, comunicar qualsevol modificació de les condicions que consten a la declaració responsable o en la documentació que heu de disposar.

Terminis de ciutadà: 15 dies abans de l'inici de l'activitat
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: (Veure observacions)
 
Marc Legal: Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: La declaració responsable presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la tramitació en línia, moment a partir del qual, es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta al CIM per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen. No requereix resolució expressa per part de l'administració.

En el cas de que l'activitat es faci en un lloc de difícil localització (finques, platges, etc.), se n'ha de presentar un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble habitat més pròxim. En el cas de rutes, el croquis de l'itinerari ha d'indicar el municipis on s'inicia i on finalitza, els dies i els noms del lloc on es dormirà, per ordre cronològic i d'acord amb la data del calendari.

La llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de Voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballin amb menors.

Tràmits i Gestions Certificat d'Antecedents Penals

 


Documents Relacionats:
Enllaços Relacionats: 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Activitats temps lliure Activitats temps lliure Activitats puntuals d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS