Inici El Consell Tràmits
 

Comunicació de transport turístic amb reiteracióDarrera modificació: 04/01/2018

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la conformitat administrativa per realitzar transport turístic amb reiteració d'itinerari i caràcter periòdic, així com còpies acarades de les esmentades autoritzacions.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol agència de viatges o mediador turístic.
 
Requisits a complir: Que estigui legalment constituïda com a agència de viatges o com a mediador turístic.
Que els transports turístics amb reiteració comunicats acompleixin la normativa relacionada.
 
Documentació a presentar: L'imprès de comunicació de transport turístic amb reiteració, per duplicat.
Justificant del pagament de les taxes (si la tramitació es fa presencialment).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar l'imprès de comunicació degudament complimentat i les taxes abonades (si es tramita presencialment).
Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: 7 dies
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: - Llei 16/1987, d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària.
- Decret 87/1997, que regula el transport turístic per carretera a les Illes Balears.
- Decret 96/2006, de 24 de novembre, que regula els transports turístics a les illes Balears.
- Ordre de 28 de febrer de 2007, relativa al model de comunicació de transports turístics.
- Correcció d'errades a l'Ordre de 28 de febrer de 2007, relativa al model de comunicació de transports turístics.
- Llei 4/2014, de 20 de juny, de transport i mobilitat sostenible de les illes Balears.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Quan el preu de l'excursió sigui superior a 25 euros, la comunicació realitzada serà vàlida fins el 31 de desembre de l'any següent.
Quan el preu sigui inferior a 25 euros, la comunicació serà vàlida fins el 31 de desembre del mateix any en què se faci la comunicació.

Taxes: En el cas que la tramitació es faci telemàticament, no s'ha de pagar cap taxa.

 


Documents Relacionats: