3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatgesDarrera modificació: 22/05/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’agències de viatges. En relació amb l'article 58 de la Llei 8/2012 i les previsions que conté la Directiva 2006/123/CE, es consideren que són activitats de les agències de viatges l'organització, l'oferta o la venda dels viatges combinats, tal com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, o norma que els substitueixi.

Inici activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat.
 
Requisits a complir: a) Constituir i mantenir en permanent vigència una fiança per respondre del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels serveis, especialment del reemborsament dels fons dipositats i el rescabalament per les despeses de repatriació en el supòsit d'insolvència o fallida de l'empresa, i de les obligacions adquirides envers les persones contractants d'un viatge combinat conformement al que preveu la normativa sectorial aplicable.
La fiança ha de cobrir les quantitats següents: 120.000 euros les agències majoristes, 60.000 euros les agències detallistes i 180.000 euros les agències majoristes detallistes. S'ha de constituir mitjançant un ingrés en la Tresoreria de l'administració insular competent en matèria d'ordenació turística, pels mitjans establerts legalment.
Les quantitats indicades han de cobrir l'obertura de sis establiments. Per a cada nou establiment que sobrepassi la xifra anterior, s'ha d'incrementar la fiança individual en la quantitat de 12.000 euros. Si l'agència de viatges fa vendes directes per mitjans telemàtics, nous canals en línia, o per terminals informàtics no atesos haurà de sumar als establiments físics un únic establiment addicional que anomenarem virtual.
b) Presentar pòlissa d’assegurança que garanteixi els possibles riscs de la seva responsabilitat. La pòlissa d’assegurança per fiançar el desenvolupament normal de l’activitat que garanteixi els possibles riscs de la seva responsabilitat ha de ser directa o subsidiària, segons si s’utilitzen mitjans propis o no en la prestació del servei. La pòlissa d’assegurança ha de cobrir els tres blocs de responsabilitat següents:
- La responsabilitat civil de l’explotació del negoci.
- La responsabilitat civil indirecta o subsidiària.
- La responsabilitat per danys patrimonials primaris. Aquestes cobertures inclouen tota classe de danys corporals, danys materials i d'altres perjudicis econòmics.
La pòlissa ha de cobrir sinistres, com a mínim, per valor de 450.000 euros, dividits en 150.000 euros per a cada un dels blocs. La pòlissa ha d’anar signada pel beneficiari de l’assegurança i l’entitat asseguradora, acompanyada del rebut acreditatiu del pagament. Les agències de viatge estan obligades a mantenir la vigència d’aquesta pòlissa.
 
Documentació a presentar: A) Declaració responsable d’inici d’activitat (DRIAT)
B) Copia del DNI o CIF de l’explotador.
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En el cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
D) Informe descriptiu, que com a mínim ha tenir el contingut mínim següent:
- Nom, adreça, número de registre, si escau, classificació (majorista/detallista/majorista-detallista) indicar si és agència de viatge física o virtual (les virtuals indicar el domini web) i descripció de les instal·lacions i dels serveis que s'ofereixen, físics o telemàtics.
E) Acreditació de la constitució de la fiança i la subscripció de l’assegurança de conformitat amb els imports mínims esmentats.
F) Acreditació del pagament de la taxa corresponent.
G) A més, es pot incloure total la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: A qualsevol dels llocs prevists a l’article 38 de la Llei 30/1992.
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud i documentació requerida.Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: Quatre mesos.
Tarifes aplicables: Inscripció agència: 98 € (central, sucursal, virtual)
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:

 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS