3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.Darrera modificació: 28/08/2018

Tramitar

Objecte del Tràmit: La inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de nous hotels, hotels de ciutat, hotels-apartamens, apartaments turístics i turisme d’interior. També són objecte d’aquest tràmit els canvis de grup i/o modalitat:
- Hotel que passa a ser hotel-apartament
- Hotel-apartament que passa a ser hotel
- Apartaments turístics que passen a ser hotel ó hotel-apartament

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat (propietari o explotador amb el consentiment del propietari).
 
Requisits a complir: Hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament i apartaments turístics:
1) L’establiment objecte de la sol·licitud disposarà de les autoritzacions i llicències corresponents per l’exercici de l’activitat (en concret les municipals).
2) Acreditar el compliment dels articles 88 o 89 de la Llei 8/2012.
3) L’establiment objecte de la sol·licitud haurà de complir les disposicions i requisits prevists al Decret 20/2015, especialment en referència a la classificació dels establiments d'allotjament turístic (Annex 2 i 3).
4) Els establiments han de complir les obligacions i els requisits establerts en les normes d'habitabilitat per a habitatges, accessibilitat, higiene i seguretat, i en la resta de normes de protecció del consumidor i usuari.
5) Exhibir en un lloc visible, a l'entrada de l'establiment, la placa identificativa del grup (Annex 1).

Turisme d’interior:
1) L’establiment objecte de la sol·licitud disposarà de les autoritzacions i llicències corresponents (en concret les municipals).
2) L’establiment estarà situat en el casc antic, en edificis catalogats o en edificis construïts abans de l'1 de gener de 1940.
3) Les places no poden superar les que indica la llicència municipal d'activitats.
4) Els establiments han de complir les obligacions i els requisits establerts en les normes d'habitabilitat per a habitatges, accessibilitat, higiene i seguretat, i en la resta de normes de protecció del consumidor i usuari.
5) Exhibir en un lloc visible, a l'entrada de l'establiment, la placa identificativa del grup (Annex 1).
 
Documentació a presentar: Hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament i apartaments turístics:
A) Declaració responsable d’inici d’activitat, d’acord amb el model que es facilita
B) Copia del DNI o CIF de l’explotador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
D) Acreditació del compliment dels articles 88 o 89 de la Llei 8/2012
E) Informe descriptiu de l'establiment, el qual ha d'indicar el caràcter temporal o permanent de l'activitat, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
-Si ofereixen o no el servei de pensió completa integral F) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe degudament signat per tècnic competent G) Qüestionari d'autoavaluació referent a la categoria que s'atribueixen H) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant.

Turisme d’interior:
A) Declaració responsable d’inici d’activitat, d’acord amb el model que es facilita
B) Copia del DNI o CIF de l’explotador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
D) Documentació emesa per entitat oficial que acrediti que l’edifici està situat en el casc antic, en edificis catalogats o que està constuït abans de l'1 de gener de 1940
E) Informe descriptiu de l'establiment, el qual ha d'indicar el caràcter temporal o permanent de l'activitat, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun. Antiguitat de les edificacions
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
-Si ofereixen o no el servei de pensió completa integral
F) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe degudament signat per tècnic competent
G) Autoavaluació, si escau
H) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07003 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
Presentar la declaració (DRIAT) i documentació requerida.


Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.
Terminis del Consell Insular: Quatre mesos.
Tarifes aplicables: Taxes corresponents segons l’ordenança fiscal.
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:

 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS