Inici El Consell Tràmits
 

Renúncia d'autorització de transportsDarrera modificació: 03/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la renúncia d'una autorització de transport vigent.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). 
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
 
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal degudament autoritzat.
 
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa (original)
- DNI o document equivalent i NIE+NIF per residents comunitaris (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o passaport o altre document equivalent al DNI en el país d'origen, NIF, i autorització de residència permanent o de residència temporal (Estrangers no comunitaris).
- Original de la targeta de transports. Si l'autorització ha estat concedida a partir del procediment establert en l'article 19 de l'ordre FOM/734/2007 (noves autoritzacions d'empresa de la classe MDP-1), el nombre de còpies no podrà ser inferior al corresponent a un mínim de 3 vehicles amb capacitat de càrrega no inferior a 60 tones fins transcorreguts 3 ANYS des de l'expedició inicial de l'autorització.
- Sol·licitud de renúncia signada per qui realitzi la direcció efectiva de l'empresa, amb reconeixement de signatura.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències, 10 dies.
Terminis del Consell Insular: 7 dies, si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2020: 13,99 euros
Resposta al ciutadà: Per correu al domicili de l'interessat
 
Marc Legal: · Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
- Reial Decret 1125/2006, de modificació del ROTT
- Ordre FOM 734/2007, de desenrotllament del reglament de transports
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents Relacionats: