Inici El Consell Tràmits
 

Llibre de reclamacions de transport (expedició i diligència)Darrera modificació: 03/01/2020Objecte del Tràmit: Lliurar i fer la diligència del llibre de reclamacions a les empreses de transport regular de viatgers en autobús i estacions d'autobusos.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
 
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal degudament autoritzat.
 
Documentació a presentar: 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat
2. Targeta d'identificació fiscal o NIF.
3. Acreditació de l'activitat de l'empresa mitjançant l'alta de l'IAE.
4. Comprovant del pagament de les taxes.
5. En el cas de representants, document acreditatiu de la representació legal.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 36 83 93
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Recollir l'imprès de sol·licitud, imprès per abonament de la taxa i relació de documentació que ha de presentar (SAC / portal web)
2. Pagar la taxa (entitats bancàries col·laboradores, portal web institucional o SAC).
3. Presentar la documentació sol·licitada (SAC)
4. Esmenar deficiències, si escau (SAC)
5. Recollir el llibre de reclamacions (SAC, o per correu si es sol·licita)

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: Immediat, si no existeixen deficiències
Tarifes aplicables: 2021: 11,04 euros
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
 
Marc Legal: · Llei 16/87, de 30 de juliol, d'Ordenació de transports terrestres i normativa complementària
· Reial Decret 1211/90, de 28 de desembre, d'Ordenació de transports terrestres
· Ordre Ministerial del Ministeri de Foment 3398/2002, de 20 de desembre
- Ordre Ministerial del Ministeri de Foment 1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació al transport públic de viatgers per carretera
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: A conseqüència de l'Ordre Ministerial 1230/2013, de 31 de maig, publicada al BOE de dia 3 de juliol de 2013, a partir d'ara el llibre de ruta s'exigeix únicament en els supòsits de transport públic discrecional, mentre que el llibre o fulls de reclamacions només es requereixen en relació amb els serveis de transport regular d'ús general i les estacions de transport.
 


Documents Relacionats: