El Consell Insular fa una crida a les entitats per enviar propostes per al Premi Maria Lluïsa Serra – Taula d’Or

L’any 2001 el Consell Insular de Menorca va instituir el Premi Maria Lluïsa Serra – Taula d’Or com a distinció per a les persones o entitats que hagin destacat en la defensa i l’enriquiment del patrimoni històric i artístic de Menorca. 

L’any 2009 es van modificar les bases d’aquest premi per incloure-hi també la categoria de creació cultural, pensada per poder reconèixer persones o entitats que hagin fet aportacions destacades en la creació literària, l’assaig, la música, les arts visuals i les arts escèniques. Des de l’any 2013, aquest premi es convoca amb caràcter biennal. 

Enguany correspon convocar i atorgar aquest premi, motiu pel qual el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria, fa una crida a les entitats a qui sol·licita la seva col·laboració perquè proposin noms d’entitats o persones que considerin mereixedores d’aquest reconeixement institucional. 

Les bases que regulen la convocatòria i concessió d’aquest premi es poden consultar al BOIB núm. 81, de 6 de juny de 2013. D’acord amb aquestes bases, en les candidatures que es presentin s’han de fer constar clarament els mèrits de la persona, persones o entitat proposades, i adjuntar un currículum o una memòria sobre el conjunt de la seva activitat a favor del patrimoni històric o la creació cultural.

Les propostes i suggeriments es poden fer arribar al Consell Insular amb la data límit del 5 de febrer, inclòs. En la presentació de la candidatura, que ha d’anar dirigida al Departament de Cultura, s’han de fer constar clarament els mèrits de la persona, persones o entitat proposades, i adjuntar un currículum o una memòria sobre el conjunt de la seva activitat a favor del patrimoni històric o a la creació cultural.

Els àmbits en què es pot concedir aquest premi són els següents:

1. Patrimoni històric o cultural:

1. Patrimoni arquitectònic
2. Patrimoni arqueològic o/i paleontològic
3. Patrimoni etnològic
4. Patrimoni documental i arxius
5. Patrimoni gràfic i sonor
6. Patrimoni lingüístic, toponímia, antroponímia, etc.
7. Cultura popular
8. Patrimoni artístic
9. Patrimoni arqueologicoindustrial

2. Creació cultural:

1. Literatura
2. Assaig
3. Música
4. Arts plàstiques
5. Arts audiovisuals
6. Arts escèniques

El llistat de persones a qui el Consell Insular ja ha atorgat el Premi Maria Lluïsa Serra en anteriors edicions és el següent:

- 2001. Francisco Fornals (Patrimoni arquitectònic militar)
- 2002. Gabriel Llambies (Patrimoni etnològic)
- 2003. Manuel Fernández Miranda, a títol pòstum (Patrimoni arqueològic)
- 2004. Josep Mascaró Pasarius, a títol pòstum (Patrimoni cultural, arqueologia i toponímia)
- 2005. Andreu Murillo Tudurí (Patrimoni documental i arxivístic)
- 2006. Gabriel Julià Seguí (Patrimoni artístic)
- 2007. Jaume Mascaró Pons (Patrimoni antropològic)
- 2008. Antoni Vidal Miquel (Patrimoni fotogràfic)
- 2010. Jordi Carbonell Ballester (Cultura i literatura de la Il·lustració)
- 2011. Maria Lluïsa Serra, a títol pòstum (Patrimoni arqueològic)
- 2013. Josep Miquel Vidal Hernández, a títol pòstum (Creació cultural)
- 2015. Lluís Plantalamor Massanet (Patrimoni arqueològic)
- 2017. Josep Fernández i Carme Periano (Creació cultural, Arts escèniques)
- 2019. Maria Mercadal Pons (Maria Mercadal d’Aguinaga), a títol pòstum (Creació cultural, Música)


Maó, 15 de gener de 2021

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa