El Consell proposa als ajuntaments la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El departament d’Economia i Territori, conjuntament amb el departament de Mobilitat, ha proposat als ajuntaments, durant la Junta de Batles, la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de les zones turístiques de Menorca. L’objectiu d’aquest pla és la implantació de maneres de desplaçament més sostenibles, com la bicicleta, el transport públic o anar peu, fomentant el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient i, en definitiva, una millor qualitat de vida per a la ciutadania.

El pressupost de la redacció del Pla està estimat en 30.000 € més IVA. El Consell Insular, a través del departament d’Ordenació Turística, assumiria el pagament de l’elaboració de la primera part del projecte (15.000 € més IVA) i la segona part l’haurien d’abonar directament els ajuntaments en proporció al nombre de zones turístiques de cada municipi.

La intenció del Consell Insular és que aquest Pla, que formaria part de la diagnosi elaborada sobre les necessitats de les zones turístiques de Menorca conjuntament amb els ajuntaments, les associacions de veïns i el sector turístic, es presenti a la línia d’ajudes de l’IDAE destinades a projectes que afavoreixin una economia baixa en emissions de carbó. D’aquesta manera, la institució estatal subvencionaria el 50% del cost total de les actuacions previstes en el PMUS.

Maó, 10 de setembre del 2020

Departaments relacionats Economia i Territori
Mobilitat
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa