El Consell allarga el termini per a la presentació de sol·licituds de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca, i amplia la dotació amb una aportació del Govern de les Illes Balears

Data : 22/06/2020

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca ha aprovat avui una modificació de la convocatòria de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca, i de les bases que regeixen aquesta convocatòria, en diversos aspectes, els més importants dels quals són l’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds, que s’allarga fins dia 6 de juliol, i la de l’increment de la partida destinada a aquesta convocatòria, gràcies a l’aportació de 55.575 per part del Govern de les Illes Balears.

El Consell ha tingut en compte que durant el període previst inicialment per a la presentació de sol·licituds estava vigent l’estat d’alarma, amb la consegüent suspensió de terminis. El passat 1 de juny el Consell ja va aprovar una ampliació del termini fins el 26 de juny, i ara s’ha considerat convenient allargar novament el termini fins el 6 de juliol.

Pel que fa a l’increment de la dotació econòmica, els 55.575 que aporta el Govern de els Illes Balears se sumen als 310.000€ aportats pel Consell Insular de Menorca, resultant una partida total de 365.575€.

L’aportació del Govern de les Illes Balears té el seu origen en la històrica reivindicació del Consell Insular i els ajuntaments de Menorca per tal que el Govern aixecàs la incompatibilitat de la seva convocatòria d’ajudes al desplaçament d’estudiants amb les convocatòries de les administracions insulars i municipals. El fet que el Consell de Mallorca sigui l’únic consell que no treu ajudes per als estudis fora de l’illa de residència motivava que, a la pràctica, la dotació del Govern es repartís en las seva pràctica totalitat entre estudiants de Mallorca, creant-se una situació de greuge respecte als estudiants de les altres illes.

No havent estat possible eliminar la incompatibilitat, durant la tramitació parlamentària del pressupost de la CAIB per l’any 2020 es va aprovar que el Govern traspassaria una part proporcional de la seva partida per a beques de mobilitat als consells insulars que treuen convocatòries pròpies, el quals sumarien aquesta aportació a la seva dotació.

Havent-se produït recentment el traspàs de 55.575€ del Govern al Consell Insular de Menorca, ha resultat necessari modificar les bases de la convocatòria del Consell, per tal que es compleixi una condició establerta per la transferència del Govern, segons la qual l’aportació del Govern només és aplicable als estudiants que cursin estudis universitaris oficials de grau o màster a la Unió Europea (UE-27).

Els estudiants que facin altres tipus d’estudis només podran rebre ajuda dels fons aportats pel Consell Insular de Menorca, mentre que els universitaris rebran una ajuda complementària procedent dels fons aportats pel Govern. L’import màxim d’aquesta ajuda complementària és de 500 euros.

El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria, considera que l’horitzó desitjable continua essent la supressió de la incompatibilitat de la convocatòria del Govern en relació a les convocatòries dels consells insulars i els ajuntaments, per tal que les ajudes de cada administració siguin acumulables i puguin beneficiar el màxim nombre d’estudiants en proporció a l’esforç que fa cada administració per a la població del seu àmbit territorial.

Açò no obstant, Miquel Àngel Maria valora positivament i agraeix l’esforç del Govern de les Illes Balears per desencallar un tema que feia anys que es reclamava i que fins ara no havia conegut cap avanç.

Maó, 22 de juny del 2020

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa