Cita prèvia

Cita prèvia

L'atenció presencial al Consell es realitza preferentment amb cita prèvia.

• Només podran tramitar presencialment aquelles persones que no estiguin obligades a relacionar-se de forma electrònica amb les administracions públiques.

• És aconsellable demanar cita prèvia, ja sigui de forma telemàtica a través de la carpeta ciutadana, del correu electrònic, o per telèfon.

• No obstant açò, les persones que acudeixin sense cita prèvia, podran ser ateses sempre i quan hi hagi disponibilitat.

L'ús de mascareta és obligatori. Igualment s'ha d'intentar  mantenir 1,5 metres de distància amb el personal del centre o amb altres ciutadans. Estaran exempts els ciutadans que, per tenir patologies de tipus respiratori, acreditin amb document mèdic la impossibilitat d'usar-la

RECORDI que ha de demanar 1 cita per cada tràmit que vulgui realitzar.


COM PODEU DEMANAR CITA?


Les persones interessades poden demanar cita prèvia per als serveis o centres de treball següents: 
 

 • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
 • Resta de centres/serveis: Telefònicament (de 8 a 14 h)

   
  • Sa Granja: 971 356317
    
  • Sa Roqueta: 971 381743 
    
  • Servei Insular de Família: Maó 971 361212; Ciutadella 971 480201 
    
  • Servei d'Atenció a la Dona: Maó 971 357024; Ciutadella 971 480201
    
  • OFIM: Maó 971 357024; Ciutadella 971 480201
    
  • Servei Coordinador de Drogodependències: Maó 971 351184; Ciutadella 971 386446

      


editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa