El Consell Insular avança amb la reconducció del model de carretera general

Data : 14/05/2020

Les Institucions Menorquines sempre han tingut molt en compte l’impacte de les diferents estructures que es puguin construir sobre el paisatge. Tenim diferents normes a nivell ambiental i territorial que ens permeten preservar la nostra illa.

Donada aquesta importància que té el paisatge, tal i com reconeix Europa en la Carta pel Paisatge, i com que encara no s’ha extrapolat aquesta en una Llei de paisatge a nivell balear, consideram que és important que un aspecte tan important com aquest quedi recollit a aquest nivell.

Per aquest motiu, hem proposat i s'ha acceptat la inclusió en el Decret Llei de Mesures Urgents i Extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i simplificació administrativa, d'una DISPOSICIÓ ADDICIONAL a la LLEI 5/1990 DE 24 DE MAIG DE CARRETERES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, en el sentit de preservació màxima del paisatge i dels bens culturals que posseeix el nostre territori.

Es tracta d'una proposta que s'aprova per a tot Balears, de cara a projectar infraestructures. Aquest fet ens permetrà treballar en un projecte de carretera que és el que ens demana la societat menorquina i que, a la vegada, ens permetria preservar béns culturals de la importància de Rafal Rubí.

És un compromís electoral dels partits que actualment governen el Consell Insular de Menorca reconduir el projecte de la carretera ME-1 partint de tres premisses bàsiques: seguretat (prioritària) sostenibilitat ambiental (no consumir més territori de l’estrictament necessari), i sostenibilitat econòmica (cenyir-nos al pressupost).

Per tant, des del primer minut, reconduir el projecte de la carretera general ha estat una prioritat de l’equip de govern i, per això, s’han anat seguint tots els tràmits necessaris sense cessar ni un moment.

El model viari pel qual aposta aquest equip de govern, sense reduir en cap cas la seguretat vial, ni contravenir cap normativa vigent, es el que sigui menys agressiu pel paisatge, i el que consumeixi la menor quantitat possible de territori. El tram executat entre Ferreries i Ciutadella en seria un bon exemple.

Creiem que aquesta es una postura coherent amb el model d'illa que perseguim i que necessitem i es per això que entenem que aquesta Disposició Addicional a la Llei ens ajudarà a salvaguardar-lo.

Maó, 14 de maig del 2020

Departaments relacionats Mobilitat
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ