Renovació de la planta de Milà

Es tracta d’un projecte de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de residus de Milà amb la finalitat de millorar el cicle dels residus que es generen a Menorca. En el disseny del projecte s’ha prioritzat el tractament específic de les fraccions orgàniques amb l’objectiu de maximitzar la recuperació de subproductes valoritzables i també la recuperació de combustible sòlid, nou material que es podrà recuperar de la fracció resta per a la seva valorització.

El desenvolupament del projecte consta de cinc parts:

1. Abocador Milà I: reparació, condicionament i millora del sistema de segellament de l’abocador.
2. Àrea de noves plantes de tractament: construcció de les noves plantes de tractament de residus.
3. Abocador Milà II a clausurar: segellat i restauració ambiental de l’abocador de Milà II.
4. Ampliació de l'abocador Milà II: actuacions de millora de la fase I d’ampliació de l’abocador de Milà II, de la cel·la III i de la bassa lixiviats.
5. Àrea d’ampliació de Milà II: futures cel·les.

Tot i que els principals objectius marcats per la UE se centren a reduir la producció de residus en un 10 % i a incrementar la recollida selectiva en un 50 % per a l’any 2020, tot això des de l’origen, l’eficiència de la planta permetrà revaloritzar un 70 % de les entrades de residus domèstics que arribin a la planta, amb el consegüent estalvi d’emissions i d’espai que això comporta.

Ampliació de la planta de Milà
A part de la renovació de les instal·lacions de gestió de residus, també es treballa per dedicar part dels terrenys disponibles a la generació d’energia renovable, multiplicant per set la capacitat actual de generació d’energia renovable de la planta de Milà, la qual cosa equival a l’abastiment energètic de 9.945 famílies.

L’estudi respon a la necessitat del Consorci de Residus d’establir una estratègia de futur entorn de les seves instal·lacions de gestió de residus i del parc eòlic de Milà. L’objectiu final és continuar tractant la totalitat dels residus que es generen a Menorca, però també dedicar els terrenys disponibles per a la generació de renovables.

El projecte consisteix a repotenciar el parc eòlic, crear una planta solar fotovoltaica i construir una línia d’evacuació de l’energia, ja que l’actual no té prou capacitat.

Departaments relacionats Medi Ambient i Reserva de Biosfera
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ