Pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca

Pla ResidusEl Pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025) estableix nous mecanismes de gestió i tractament, adaptats a les normatives europea, estatal i autonòmica, així com la previsió de les infraestructures i els equipaments necessaris per a l'illa. Aprovat inicialment el mes de maig de 2019, va obtenir la declaració ambiental estratègica favorable de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el març de 2020 i va ser aprovat definitivament el mes de juny de 2020.

Amb l'objectiu de millorar la quantitat i la qualitat de la recollida separada en origen dels residus, com a mínim per a les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers, vidre i matèria orgànica, preveu la progressiva implantació de sistemes de recollida porta a porta o mitjançant àrees d'aportació, vinculades a pagament per generació, sistemes complementats per la xarxa de deixalleries de Menorca.

El document preveu també millores a l'àrea de gestió de residus de Milà: reforma integral de la planta de tractament mecànic-biològic, forn incinerador per a animals de companyia, planta de biometanització destinada a la valorització de residus, millores ambientals del segellaments dels abocadors clausurats de Milà I i Milà II, amb la implantació d'energies renovables per aprofitar la seva superfície. Així mateix, es contempla la construcció de la planta de residus voluminosos de Maó, l'estació de transferència de residus de Ciutadella i millores a la xarxa de deixalleries de Menorca.

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ