Notícies i actualitat

Nomenament de director de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó

Data : 11/07/2019

El Consell Insular de Menorca ha proposat Joan Pau Salort Salort com a nou director de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. El seu nomenament, per part del Govern de les Illes Balears, es formalitzarà properament.

El passat 6 de juny, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears havia publicat la convocatòria oberta per proveir aquest lloc de treball mitjançant el sistema de comissió de serveis, per una durada de dos anys prorrogable a dos anys més, a proposta del conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, el qual, d’acord amb el que preveu la llei 3/2011, de delegació de competències al Consell Insular per a la gestió del Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó, ha de fer una proposta per al nomenament de la direcció d’aquests dos centres quan quedin vacants.

Rebudes les sol·licituds dels aspirants que complissin amb els requisits demanats, i després d’una entrevista individual a cadascun dels aspirants, es va constituir una comissió d’avaluació formada pel propi conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria; pel que era llavors el director insular de Cultura i Patrimoni, Antoni Ferrer; el qui fins ara ha estat director de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó, Francesc Florit Nin; la cap de secció d’arxius i biblioteques del Consell, Joana Maria Garau; i la cap del Servei de gestió de persones del Consell Insular, Elisa Fernández.

Aquesta comissió ha valorat els aspirants segons la titulació aportada, la seva formació complementària en l’àmbit de la biblioteconomia i de l’arxivística, així com l’experiència professional en aquests àmbits.

De resultes d’aquestes deliberacions el conseller de Cultura va proposar nomenar director de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó el Sr. Joan Pau Salort Salort, el nomenament del qual es publicarà properament al BOIB.

Joan Pau Salort Salort és llicenciat en Geografia i Història per la UB, ha realitzat els cursos de doctorat en Història contemporània. Actualment és professor d’història de l’IES Cap de Llevant. Ha realitzat nombrosos estudis sobre la seva àrea d’estudis i ha tret diverses publicacions sobre història, patrimoni i fons audiovisuals. Ha estat comissari d’exposicions temàtiques i és autor realitzador d’audiovisuals entorn de la vida històrica i tradicions de Menorca. Entre el 1998 i el 2000 va ser bibliotecari de la Biblioteca Pública d’Alaior i ha estat president d’Aladern, l’entitat que gestiona l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca des de la seva creació. Ha fet diversos cursos sobre arxivística, bliblioteconomia i gestió cultural. Actualment és a punt d’acabar el Màster en gestió Cultural per la UOC.

Joan Pau Salort Salort és conegut com a dinamitzador de diverses iniciatives culturals, i és membre del Centre d’Estudis Locals d’Alaior. Actualment és el cap de secció d’Arqueologia i Història de l’IME, membre del seu Consell Científic, i membre del Consell Científic de la Reserva de la Biosfera.

Per la seva formació i experiència, així com pel seu coneixement de la realitat cultural de l’illa i les seves capacitats organitzatives, el Consell Insular de Menorca considera que Joan Pau Salort Salort podrà exercir el càrrec de director de la Biblioteca Pública i Arxiu històric de Maó amb solvència i professionalitat.

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa