Notícies i actualitat

La justícia dicta sentència a favor del Consell Insular de Menorca en el procediment sobre obres no autoritzades i danys molt greus a béns d’interès cultural

Data : 01/07/2019

El passat 2 de juny de 2019, el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma va dictar sentència en relació al contenciós interposat l’any 20114 per les persones i entitats sancionades pel Consell Insular de Menorca per obres no autoritzades i danys molt greus contra Béns d’Interès Cultural a la finca de So Na Parets Vives.

La sentència és molt clara i dona la raó al Consell Insular de Menorca en tots els aspectes denunciats pels recurrents, a més de desautoritzar, d’aquesta forma, el que s’ha constatat com una actitud dilatòria dels recurrents durant aquest llarg procés.

La sentència, que inadmet i desestima, respectivament, els recursos presentats per dos dels sancionats i desestima el presentat per la propietat, imposant-li les costes del procés, demostra la correcta i exemplar actuació administrativa de constatació i acreditació dels fets, i avala les actuacions de l’equip tècnic del Servei de Patrimoni i dels Serveis Jurídics del Consell Insular de Menorca.

Tot aquest procés va començar amb la imposició de sancions per obres no autoritzades i afectació molt greu de BICs a la finca de So Na Parets Vives, del terme de Ciutadella, sancions aprovades pel Ple del Consell Insular de Menorca el 21 d’octubre de 2013.

Aquestes sancions van consistir en diverses multes imposades a la societat rural menorquina, com a autora del projecte del projecte bàsic d’instal·lacions per a càmping a la finca de Son Aparets Vives, a la propietat dels terrenys, i a l’arquitecte autor del projecte bàsic d’edificis i instal·lacions, per un import global conjunt de 350.686,90€.

A partir d’aquell moment, les parts sancionades van recórrer per via administrativa, i davant la desestimació van presentar un recurs contenciós administratiu davant els tribunals el 28 d’octubre de 2014.

Paral·lelament, el Consell va admetre a tràmit un recurs extraordinari de revisió, però aquest fou finalment desestimat pel Ple del Consell el 21 de novembre de 2016.

Mentrestant, el procés judicial feia el seu camí, i ara arriba la sentència favorable als interessos del Consell Insular.

Pel conseller en funcions de Cultura i Educació del CIM, Miquel Àngel Maria, «es tracta, sens dubte, d’una sanció exemplar, i volem que sigui interpretada així per la ciutadania. El patrimoni històric és un bé de tota la societat, i les institucions han de ser exemplars en el compliment de les lleis.»

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa