Notícies i actualitat

Concessió d'ajuts per la investigació i conservació del Patrimoni Històric, del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca

Data : 26/06/2019

El Consell Insular de Menorca ha concedit vint-i-sis ajuts econòmics per a la investigació, conservació i difusió del patrimoni històric, corresponents a cinc línies diferents, dins d'una mateixa convocatòria: restauració, intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica, publicacions científiques i activitats de divulgació.

La línia d'ajuts per a la restauració de béns del Patrimoni Històric té com a objectiu contribuir a la conservació del patrimoni històric de l'illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació. Aquest any s'han distribuït 32.746,70 €, entre aquells projectes que han obtingut una major puntuació. Els projectes subvencionats són:

- Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca Històrics de l’IES Joan Ramis i Ramis
PROJECTE: Restauració d'una còpia del mapa de la Isla de Menorca de Sorà publicat per J. Benejam en el 1887
QUANTITAT CONCEDIDA: 2.746,70 €

- Francesc Isbert Vaquer
PROJECTE: Restauració d'un lot de materials arqueològics de s’Albufera des Pla de Sant Joan (Ciutadella)
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €

- Ajuntament de Maó
PROJECTE: Restauració del sostre de la sala annexa a la sala Aritmètica de Ca n'Oliver
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €

- Fundació Líthica-Pedreres de S'Hostal
PROJECTE: Tercera fase de desescombre de la Pedrera dels Pins i primera fase de la pedrera dels cotxes i mirador dels jardins
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €


Pel que fa als ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, s'han concedit un total de 131.373,30 €. Els beneficiaris són:

-Universitat d'Alacant
PROJECTE: Projecte Modular: intervenció arqueològica a Son Catlar (VI fase)
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.960,74 €

- Associació Arqueologia i Patrimoni
PROJECTE: Intervenció arqueològica al jaciment de Cornia Nou
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.772,28 €

- Associació Arqueologia i Patrimoni
PROJECTE: Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Agustí
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.636,40 €

- Boston University in Spain.
PROJECTE: Intervenció arqueològica a Torre d’en Galmés, campanya 2019
QUANTITAT CONCEDIDA: 13.100 €

- Fundació Bosch i Gimpera
PROJECTE: Intervenció arqueològica en quatre basíliques paleocristianes, en el marc del projecte Minorica, illa de basíliques: patrimoni paleocristià de Menorca
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.782,98 €

- Associació Sanisera
PROJECTE: Programa d’excavació de la campanya 2019 en el jaciment romà de Sanisera (Mercadal)
QUANTITAT CONCEDIDA: 8,314,54 €

- Associació Sanisera
PROJECTE: Prospecció subaquàtica de la costa nord de Menorca compresa entre la badia del port de Sanitja a Cala Tirant
QUANTITAT CONCEDIDA: 6.798,92 €

- Associació Sociedad para la recuperación e investigación del patrimonio cultural
PROJECTE: Intervenció arqueològica i camp de treball en la zona central del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.747,77 €

- Associació d'Amics de Torralba
PROJECTE: Intervenció arqueològica a la zona exterior del recinte de taula de Torralba d'en Salort
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.664,48 €

- Universitat Illes Balears
PROJECTE: Projecte arqueològic de sa Mitja Lluna (Illa d'en Colom, Máo) 2019.
QUANTITAT CONCEDIDA: 6.868,02 €

- Associació Sa Cudia Cremada Fieldschool
PROJECTE: Intervenció arqueològica de l'edifici absidal del jaciment arqueològic de Sa Pleta de sa Cudia Cremada (Maó)
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.946,54 €

- AEP-ARQUEO
PROJECTE: Intervenció arqueològica a la cova de Biniadrís
QUANTITAT CONCEDIDA: 8.475,67 €

- Associació Amics del Museu de Menorca
PROJECTE: Projecte d'excavació i restauració del Torre d'en Galmés, campanya 2019
QUANTITAT CONCEDIDA: 12.911,36 €

- Associació d'Amics del Museu d'Història de Manacor
PROJECTE: Intervenció i restauració a es Coll de Cala Morell, 2019
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.393,60 €

La línia d'ajuts a la realització d’investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa ha distribuït un total de 23.380 €, repartits en cinc ajuts. Els beneficiaris són:

- Octavi Torres Gomariz
PROJECTE: Memòria científica de les excavacions de la casa de l'Aeroport de Biniparratx Petit.
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.000 €

Universitat de les Illes Balears
PROJECTE: Anàlisi conjunt dels estats comptables de la Societat Anglo-Española i del Banco de Mahón.
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €

- Menorca Natura, Turisme i Cultura SL
PROJECTE: Catalogació i sistematització dels expedients d'obra i reforma duits a terme a la fortalesa d'Isabel II, durant el segle XIX i principis del segle XX
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €

- Ester Marcos Carreras
PROJECTE: Estudi de les restes antropològiques de la naveta de Binipati Nou (Ciutadella)
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.900 €

- Alejandro Valenzuela Oliver
PROJECTE: Anàlisi arqueozoològica del recinte de taula de Binissafullet (Sant Lluís).
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.480 €

Dins la línia d'ajuts per a la realització de publicacions científiques s'ha concedit un únic ajut:

- Universitat de les Illes Balears
PROJECTE: Monografia Els convents de clausura de Menorca present i futur. Possibilitats de gestió del seu patrimoni cultural
QUANTITAT CONCEDIDA: 6.000 €

Finalment, dins de la línia d'ajuts per l'organització d'activitats de difusió, s'han atorgat dos ajuts, amb un total de 6.500 €:

- Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella
PROJECTE: XVII Jornades de recerca històrica 2019: Josep Maria Quadrado i les transformacions del seu temps. Transcendència i repercussió a Menorca. Amb motiu del bicentenari del seu naixement (1819-2019)
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.500€

- Centre d’Estudis Locals
PROJECTE: XV Jornades d’història i patrimoni cultural de Menorca
QUANTITAT CONCEDIDA: 2.000€

Per tant, s'han repartit un total de 200.000 €, consolidant les línies d'investigació, de restauració, de publicacions i d'activitats de difusió. En total, els ajuts al patrimoni històric s'han incrementat en 10.000 € respecte al 2018.

L'increment global dels ajuts destinats al patrimoni històric és important per millorar el coneixement del nostre passat i garantir la preservació dels nostres béns patrimonials. Així mateix és molt important donar a conèixer les noves dades dins l'àmbit acadèmic, fora de Menorca, i divulgar-les entre els menorquins. És amb aquest objectiu que es van crear, l'any passat, les línies d'ajuts per publicacions i activitats divulgatives.

És necessari destacar que a aquesta convocatòria d'ajuts s'hi presenten institucions dedicades a la investigació, però també ciutadans a títol personal i, sobretot, associacions i fundacions sense afany de lucre. Aquestes entitats, per tant, són una peça clau en el coneixement i conservació del patrimoni històric menorquí.

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa