Subvenció Comerç, Serveis i Artesania 2011

Objecte: Ajudes per a la modernització del comerç i dels serveis i la seva adaptabilitat a criteris de competitivitat i qualitat.

Destinataris: Persones físiques o jurídiques i les Comunitats de Béns o Societats Civils que duguin a terme inversions en actius ( per exemple: mobiliari, maquinària, instal·lacions, equips informàtics, obra civil …) a la seva empresa comercial o de serveis, segons els epígrafs d’ IAE que indiqui la convocatòria corresponent.

Data de publicació: el 3 de març de 2011

Termini per sol·licitar la subvenció: del 4 de març al 3 d’abril de 2011

Òrgan competent: Direcció General de Comerç i Empresa, Conselleria de Vice-presidència Econòmica del Govern de les Illes Balears.

Més informació:


editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa