Contractació i Perfil del Contractant

AVÍS IMPORTANT
Des del Consell Insular de Menorca informen que s'han detectat diversos intents de suplantació de l’identitat de personal d’aquesta administració insular mitjançant missatges electrònics dirigits a algunes empreses licitadores que participen en expedients en tràmit o dirigits a contractistes d’aquesta administració. Obtenir més informacío clicant aquí.En aquest apartat podeu fer el seguiment de totes les licitacions del Consell Insular de Menorca, des del 18 de juliol de 2016, a través del Perfil del contractant, allotjat a la Plataforma de Contratación del Sector Público (articles 63 i 347 de la LCSP). També s'hi publica la informació relativa als contractes menors a partir del 2n trimestre de 2018.

La informació relativa a la licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes (documentació, avisos, requeriments, terminis, etc.) s’hi incorpora a mesura que es va generant.

Si voleu accedir a la informació dels expedients de contractació iniciats abans del dia 18 de juliol de 2016, així com a les modificacions i pròrrogues dels mateixos, ho heu de fer a l’apartat Històric. També hi trobareu  els contractes menors de més de 3.000 €  des de gener de 2009  fins a març de 2018.

Contractació i perfil del contractant        Contractació i perfil del contractant        Contractació i perfil del contractant

Per qualsevol consulta sobre aquesta secció podeu enviar-nos un correu electrònic a contractacio@cime.es o podeu telefonar d'11.30 a 14.00 h. al telèfon 971356050.

 Normativa

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP)


Registre de licitadors del Consell Insular de Menorca

- Reglament del Registre de licitadors del Consell Insular de Menorca


Instruccions

- Instruccions per a la contractació socialment responsable i sostenible del Consell Insular de Menorca
- A partir de l'1 de gener de 2019, instrucció per a la contractació socialment responsable i mediambientalment sostenible en el Consell


Pla anual de contractació

- Aprovació del Pla Anual de Contractació del Consell Insular de Menorca per l'any 2021

 

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa