PROJECTES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A EXECUTAR AMB FONS DE L'IMPOST TURÍSTIC

L'impost turístic permetrà escometre la restauració i la consolidació, a fi de garantir-ne la conservació per al futur, de tres monuments destacats de l'illa: dues torres de defensa britàniques, dels segles xviii-xix, i part d'una fortalesa islàmica medieval.

RESTAURACIÓ DE LA TORRE DE RAMBLA (MAÓ)

És una torre de defensa costanera britànica, construïda entre els segles xviii i xix, que es troba en greu perill de col·lapse. Es tracta d'un bé de titularitat pública, ja que pertany a la Demarcació de Costes, i es troba situada dins el Parc Natural de l'Albufera des Grau. Constitueix una fita paisatgística important en una de les zones més emblemàtiques de l'illa.
 

L'objectiu principal del projecte és detenir el procés de degradació, consolidar-ne els elements estructurals i que es vegi tal com ha arribat a nosaltres actualment, a fi d'evitar que es perdin de manera irremeiable alguns elements constructius.  L'efecte, per tant, serà de congelació de l'estat de semiruïna, no de reconstrucció; garantint, però, les condicions de seguretat i estabilitat necessàries per a un ús museístic exterior i de valor paisatgístic.
 

Es repararan totes les interrupcions en el recorregut exterior de la torre provocades per la caiguda d'elements, per tal que el parament no es debiliti més.
 

Es recuperaran totes les pedres possibles a fi de recol·locar-les a l'edifici, mentre que la resta d'espais entre pedres es consolidarà amb un morter de calç i eco putzolana. Es treballarà de manera gairebé artesanal, però amb la garantia de paralitzar els processos de degradació i de millorar la resistència de la pell de la torre.
 

També se'n farà un seguiment arqueològic, sobretot en la neteja de la cisterna, que es durà a terme amb procediments manuals. El mateix procediment s'utilitzarà en la resta de paviments.
 

Es tracta d'una obra de molt baix impacte ambiental i totalment compatible amb la classificació del terreny on s'ubica, sense que provoqui cap interferència en els processos biològics de la zona, i les mesures que proposa el mateix projecte seran suficients per evitar qualsevol impacte. Se senyalitzaran amb sistemes tous els accessos a la torre i, prèviament a l'inici de les obres, un especialista en medi natural en farà un replanteig i senyalitzarà els punts d'interès natural que s'hauran de tenir en compte en el decurs dels treballs.  

PRESSUPOST TOTAL

177.054,56 €

RESTAURACIÓ D'UNA PART DE LES MURADES DEL CASTELL ISLÀMIC DE SANTA ÀGUEDA (FERRERIES).

El castell de Santa Àgueda constitueix el major jaciment arqueològic d'època islàmica de l'illa, amb estructures arquitectòniques monumentals. És propietat del Consell Insular. Aquest conjunt monumental, a causa de la seva monumentalitat i de l'indret privilegiat en el qual s'ubica, amb vistes cap a tota la zona central de Menorca, rep actualment un nombre de visitants relativament elevat.
 

El tram de murada que es proposa restaurar es troba en greu perill de col·lapse. El projecte consisteix a rehabilitar 37 metres de la murada que mira al nord del nucli central del castell, just damunt del denominat recinte des Castellet.
 

Des de fa un temps, l'estat de conservació d'un tram de la murada nord del castell ha empitjorat, de manera que uns 37 metres de llargària es van desprenent del conjunt i amenacen de caure, la qual cosa podria suposar no només un perill per al patrimoni històric de Menorca que representen aquestes restes d'origen islàmic, sinó també un perill per als visitants de l'esmentat bé.
 

El mes d'abril de 2015, a iniciativa del Departament de Cultura del CIM, es va elaborar i visar un projecte de rehabilitació d'aquest tram de murada que no es va executar per manca de pressupost.
 

La intervenció preveu enderrocar un tram de tres metres que està en perill de caure sol, refer aquest tram i dues parts més del mur ja caigudes, i estabilitzar la resta, que escara es troba en bones condicions.
 

Per portar a terme aquestes actuacions s'ha de netejar la vegetació en un tram del mur de 38,40 metres, i s'han d'extreure tres figueres.
 

A més, es duran a terme les obres següents:
  - Estintolament de la part esquerra del mur que s'ha d'enderrocar.
  - Enderroc controlat del mur de tres metres de llarg que ja està desconnectat.
  - Neteja de còdols de la part baixa per tal d'iniciar la reconstrucció.
  - Elevació del mur per franges d'alçada petita, que definirà la direcció facultativa.
  - Consolidació de trams de mur i ubicació dissimulada de gàrgoles.
  - Reblert seleccionat rere el mur rehabilitat a fi de facilitar la sortida d'aigües.
  - Elevació del mur fins a la línia de terra alta.
  - Tancat superior amb una barrera de fusta, situat a dos metres del mur, per tal d'assegurar el perímetre de distància al buit.

PRESSUPOST TOTAL

118.089,59 €

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA TORRE DE SANITJA (ES MERCADAL)

És una torre de defensa costanera britànica construïda durant els primers anys del segle xix. Es troba en greu perill de col·lapse. Es tracta d'un bé de titularitat pública, ja que pertany a la Demarcació de Costes. Igual que la torre de Rambla, constitueix una fita paisatgística important en una de les zones més emblemàtiques de l'illa i, en aquest cas, més visitades.

Els objectius del projecte de restauració de la torre de defensa anglesa de Sanitja són tres: en primer lloc paralitzar el deteriorament actual al qual està sotmesa; en segon lloc, aconseguir l'aspecte que tenia originalment i posar al seu lloc les pedres existents al seu voltant, i en tercer lloc actuar a l'interior de la torre a fi d'evitar l'entrada d'aigua de pluja i refer tots els elements originals que es troben deteriorats.

Les fases del projecte són les següents:

1 - Es pretén restaurar tot el parament exterior, inclosa la substitució i la col·locació de les noves peces de marès als encadenats, als arquitraus i les llindes de les portes i les finestres, amb la finalitat de recuperar l'aspecte que tenia en el seu estat original. També es vol restaurar tota la barana de la plataforma superior i el paviment de la coberta. Finalment, es pretén recuperar el matacà i l'estructura de pujada a la coberta, que està caiguda i amuntegada en el terreny circumdant.

2 - Es proposa reconstruir la volta que suporta el pis d'enmig i fer un paviment nou amb morter. Així mateix, consolidar l'accés original, encara que, una volta restaurada la torre, s'hi haurà d'accedir per una escala manual.

3 - Es recuperaran les dependències de la planta baixa, però deixant-hi únicament dos espais en lloc de tres i insinuant la paret que hi havia originalment i que separava un dels espais en dos, que actualment ja no existeix i d'aquesta manera quedarà explicada. En aquesta planta es mantindrà, des de l'interior, l'accés actual al mateix nivell del terreny, encara que no serà perceptible des de l'exterior, per si en un futur es decideix donar un ús a la torre.

En totes les actuacions es preveu la participació d'un professional de l'arqueologia.
 

Com a criteri d'intervenció, sempre que sigui possible s'utilitzaran els elements constructius que es trobin en el terreny i que s'hagin conservat; però si cal incorporar-hi elements nous, encara que estigui provada la seva existència, se seguirà el criteri de la distingibilitat i s'utilitzaran materials moderns com l'acer patinable o Corten, de la mateixa manera que s'ha fet en la restauració d'altres torres, tot això amb l'objectiu de permetre una lectura pedagògica del conjunt.


PRESSUPOST TOTAL

250.116,41 €Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Imatges relacionades
Foto 1Foto 2
Departaments
Cultura i Educació
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS