SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA (SAC)

Servei d´Atenció Ciutadana (SAC)

QUI SOM?

El Servei d'Atenció Ciutadana del CIM és un servei amb vocació d'administració única que ofereix una atenció integral a la ciutadania i que pretén incrementar permanentment la satisfacció dels ciutadans simplificant i agilitant les gestions.

El ciutadà és l'essència de la nostra gestió, alhora que volem ser el servei de referència per a la ciutadania en la seva relació amb l'administració pública a Menorca.

Els valors que ens regeixen, com a part de la nostra cultura, són:

 • Atenció personalitzada i equitativa
 • Accessibilitat (horària i de proximitat) 
 • Implicació
 • Professionalitat
 • Transparència
 • Participació
 • Cooperació amb les altres administracions públiques
 • Eficiència

QUÈ FEIM?

Tenim vocació de finestra única insular i per això us oferim informació d'interès general així com la informació que necessiteu per a tramitar els vostres expedients iniciant-los des de les nostres oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

Els serveis que oferim els classifiquem en tres tipus: d'informació, de gestió i de participació i drets.
 • Informació: Facilitam informació general sobre l'activitat del CIM, els aspectes relacionats amb les competències que li són pròpies i qualsevol altre tema d'interès per al ciutadà.
  Oferim informació específica dels tràmits competència del CIM (de resolució immediata i no immediata) i orientam sobre altres tràmits competència d'altres administracions públiques.
 • Gestió
  • Facilitam la recepció i el registre d'entrada de la documentació relacionada amb les diferents tramitacions i el lliurament a la ciutadania de documentació associada amb gestions en les quals és part interessada.
  • Actualment som oficina d’assistència en matèria de registre de les administracions i entitats de dret públic següents: Consell Insular de Menorca (CIM), Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM), Consorci per la Protecció de la Legalitat en Sòl Rústic Illa de Menorca (CLSRM), Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional de Menorca (CPEM) i Consorci Sociosanitari de Menorca (CSM).
  • Atès l’art. 16 punt 4 lletra a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es poden presentar al registre d'entrada del Consell Insular de Menorca les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin als òrgans de les administracions públiques. Els registres presentats, sempre que sigui possible, s’envien de forma electrònica a l’administració destinatària mitjançant el sistema d’interconnexió de registres (SIR) amb la plataforma ORVE.
  • Gestió íntegra dels següents tràmits de resolució immediata:

 


LES NOSTRES OFICINES:
Servei d´Atenció Ciutadana (SAC) 

 • Servei d'Atenció Ciutadana (Maó)
  Plaça de la Biosfera, 5
  07703 - Maó
  Telèfon: 971 35 60 50
  Fax: 971 36 82 16
  Adreça electrònica: info.sac@cime.es


   
Servei d´Atenció Ciutadana (SAC)

Servei d'Atenció Ciutadana (Ciutadella)
Plaça de la Catedral, 5
07760 - Ciutadella
Telèfon: 971 35 60 50
Adreça electrònica: info.sac@cime.es

HORARI D'ATENCIÓ (telefònica i presencial), preferentment amb cita prèvia:


Des del 20 de desembre de 2021 fins el 6 de gener de 2022, de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Els dies 24 i 31 de desembre, l'horari serà de 9 a 13h.
A partir del  7 de gener fins el 30 de maig, de dilluns a divendres de 9.00 a 17.00 h ininterrompudament


Cita prèvia

 
ALTRES LLOCS ON ES PODEN PRESENTAR ESCRITS ADREÇATS AL CONSELL DE MENORCA 
 

A tots aquells llocs assenyalats a l’art. 16 punt 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
a) En el registre electrònic de l'Administració o organisme al qual es dirigeixin, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
b) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.
e) A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents."

 

Departaments relacionats Serveis Generals
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ