Inicia una nova edició del programa Salut Jove i Cultura

Des del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, s’ha donat a conèixer el Programa Salut Jove i Cultura 2021-2022. Es tracta de la 21a edició d’aquesta iniciativa que es porta a terme als centres educatius de l’illa i que està dirigit a totes les etapes educatives, diversificant i reforçant l’activitat docent amb propostes innovadores.

La nova edició comptarà amb més de 100 tallers i activitats lúdiques adaptades a la situació actual marcada per la Covid-19, i que s’engloben en quatre grans blocs: persona i societat; salut i activitat física; medi ambient i economia, i arts i cultura.

Entre els objectius principals marcats per aquesta iniciativa es troben: donar a conèixer i apropar els serveis públics, especialment els que depenen del Consell Insular de Menorca, als infants i joves de Menorca; establir un pont entre l’escola i el teixit associatiu de Menorca, fent que els al·lots i al·lotes de totes les edats coneguin les activitats que duen a terme les entitats socials i culturals més rellevants de la nostra societat; promoure hàbits de vida saludables entre la població escolar i dur a terme activitats de prevenció de pràctiques de risc per a la salut, i oferir un programa d'activitats culturals diverses que complementin l'activitat educativa ordinària.

La principal novetat d’aquesta edició és la realització d’una enquesta al llarg del curs amb la finalitat d’avaluar el funcionament actual del programa i detectar possibles actuacions de millora.

Podeu consultar el programa complet dels tallers aquí. (http://salutjove.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=11)


Maó, 4 d’octubre de 2021

Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa