Es publica l'informe anual sobre l'ús de platges a les Reserva de Biosfera de Menorca durant l'any 2020

L'informe indica que durant l'any 2020 hi ha hagut un descens del 29% en el nombre màxim d'usuaris

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera, amb l'assessorament de l'OBSAM, realitza anualment un control de l'ús públic de les platges de Menorca durant la temporada estival. Aquest control s'ha dut a terme mitjançant l'obtenció diària del nombre d'usuaris a les platges i del nombre d'embarcacions. Els recomptes s'han realitzat a les 54 platges més importants des de mitjans del mes de juliol de 2020 fins a finals de setembre. Amb aquesta actuació es disposa del nombre d'usuaris i d'embarcacions cada 15 dies per a cadascuna d'aquestes platges.

Com era d'esperar a causa del confinament i de la reducció de la mobilitat per la Covid-19, el nombre d'usuaris a les platges de Menorca ha disminuït durant el 2020 respecte als anys anteriors. Si descartem l'any 2018, en què va haver-hi problemes metodològics, ha estat l'any amb menor nombre màxim d'usuaris.

Nombre màxim d'usuaris durant el 2020

La suma del nombre màxim d'usuaris a les 54 platges controlades durant l'any 2020 ha estat de 19.901 usuaris, un 29% menys que les dades obtingudes l'any 2019. Encara que les variacions mensuals en el nombre màxim d'usuaris ha tingut una tendència similar als anys anteriors, amb valors màxims a l'agost, intermedis al juliol i menors al setembre, s'ha obtingut una diferència màxima entre l'any 2019 i 2020 a la segona quinzena de setembre (descens del 52%) i menor a la segona quinzena d'agost (descens del 19%). Si es tenen en compte únicament 21 platges (platges amb un seguiment continu des de l'any 2001) també s'obté un descens similar del 27%.

També s'han detectat diferències anuals segons el tipus de platja. Les platges de tipus A són les que han reduït més el nombre d'usuaris respecte de l'any 2019, un 38% de mitjana, sobretot a finals de setembre, en què es va obtenir una disminució del 67%. Les platges de tipus B han tingut una disminució mitjana del 16%, sobretot a la primera quinzena de juliol amb una disminució del 43% en relació amb l'any 2019, encara que durant la segona quinzena d'agost s'ha obtingut un increment del 4% respecte de l'any 2019. Les platges de tipus C són les que han disminuït menys en relació amb l'any 2019, un 10%, variant des de la segona quinzena de setembre, en què van disminuir un 39%, però únicament un 2% a la segona quinzena d'agost. Les dades obtingudes de les 21 platges seguides anualment han sigut similars (platges A descens del 45%, platges B descens del 14%, i platges C descens del 4%).

Superfície per usuari i capacitat de càrrega

Tal com era d'esperar, en disminuir el nombre d'usuaris la superfície disponible per usuari s'ha vist incrementada respecte als dos anys anteriors, i el valor mitjà a les 54 platges ha passat de 13,3 m²/usuari l'any 2019 a 23,5 m²/usuari l'any 2020. Aquest increment de superfície disponible s'ha observat als tres tipus de platges.

La capacitat de càrrega mitjana (N= 54 platges) ha disminuït aquest any 2020, assolint un valor del 83%, menor que el 102% obtingut l'any 2019. S'ha pogut observar que el valor mitjà no ha sobrepassat el 100% en cap mes dels anys 2019 i 2020. En obtenir aquest valor entre els diferents tipus de platges, s'obté que les de tipus B són les que més sobrepassen el 100%, i que l'han sobrepassat tant l'any 2019 (132%) com l'any 2020 (11%). Si obtenim les mitjanes únicament amb les 21 platges que disposen d'una sèrie de dades més llarga, es pot veure que des de l'any 2010 s'han obtingut valors superiors al 100%.

Menys platges sobresaturades

Les dades disponibles mostren que tot i que els valors mitjans es mostren per davall de la capacitat màxima de les platges, hi ha una sèrie de platges que estan sobresaturades habitualment i que això passa quasi tots els anys. La modificació de la superfície considerada idònia per usuari (de 15 m²/usuari a 10 m²/usuari a les platges de tipus B i C) ha suposat una variació important en el nombre de platges que han tingut sobresaturació. Aquest fet i la disminució de visitants durant el 2020 per efecte de la Covid-19 ha tingut com a resultat que hi hagi menys platges amb sobresaturació. Així i tot, l'any 2020 hi ha hagut 16 platges sobresaturades (3 platges tipus A, 9 platges tipus B i 4 platges tipus C).

Les dades d'ús públic i de mobilitat a les platges de la reserva de biosfera de Menorca obtingudes en els últims anys aporten suficient i adequada informació per poder realitzar una bona gestió de les platges, fet que amb tota seguretat redundarà en una millor conservació dels hàbitats i una millor valoració de les platges per part dels seus usuaris. Les enquestes de percepció dels usuaris portades a terme en els últims anys ens han mostrat una preocupant percepció del fet que cada vegada hi ha més platges amb sobresaturació.

Per al futur és important establir com a objectius disminuir la sobresaturació a algunes platges i augmentar l'ús de les platges menys visitades. Durant els últims anys s'han portat a terme diferents mesures de gestió, algunes amb resultat positiu i altres de negatiu.

Maó, 22 de febrer de 2021

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ