Continua augmentant el nombre de vehicles elèctrics i el seu ús a Menorca

L'últim informe del Consorci de Residus i Energia de Menorca constata que la demanda energètica per càrrega de vehicle elèctric ha augmentat durant la primera meitat de l’any entre 2019 i 2020, tot i els mesos de confinament per la Covid-19

Continua augmentant el nombre de vehicles elèctrics i el seu ús a Menorca

El Consorci de Residus i Energia presenta un informe sobre l'estat, tendències d'ús i incidències dels punts de càrrega de vehicles elèctrics de Menorca corresponent al primer semestre de 2020 amb l'objectiu d'analitzar l'evolució dels diferents punts integrats a la xarxa insular. L'estudi demostra que tot i el confinament, el número de càrregues en els primers 6 mesos de l’any s’ha mantingut molt similar al dels mateixos mesos de 2019 i, en canvi, la demanda energètica associada ha augmentat un 42% en aquest període.

La demanda energètica per a recàrrega de vehicle elèctric en el primer semestre de l'any 2019 a Menorca va ser de 15.854 kWh, mentre que en els sis primers mesos de 2020 s'ha incrementat a 22.575 kWh. Pel que fa al número de càrregues, mentre que en el citat període de 2019 se’n van realitzar 1.755, el 2020 se n’han comptabilitzat 1.664. Per tant, durant aquest període el número de càrregues tot just ha variat, i ha augmentat clarament la mitjana de demanda d'energia per càrrega. Així, tenint en compte els tres mesos de mobilitat limitada per motiu del confinament per la Covid-19, es pot deduir que el número de vehicles elèctrics continua augmentant i que aquests fan un ús més intensiu dels punts de càrrega de la xarxa pública.

Nombre de càrregues

Pel que fa a l'evolució per municipis, Maó és el municipi amb major nombre de càrregues durant el primer semestre de 2020, duplicant les registrades a Ciutadella, que és el segon en nombre de càrregues. En canvi, Ciutadella és el municipi amb més demanda anual d'energia en la primera meitat d’any, seguit de Maó, Alaior, Sant Lluís, Ferreries, Es Mercadal, Es Castell i Es Migjorn Gran.

Evolució per municipis

Xarxa de punts de càrrega de vehicles elèctrics a Menorca

Actualment, la xarxa de punts de càrrega de Menorca compta amb un total de 22 punts dobles: 3 a Ciutadella, 1 a Ferreries, 3 a Es Mercadal, 2 a Es Migjorn Gran, 2 a Alaior, 6 a Maó, 1 a Es Castell i 4 a Sant Lluís. Des del 2018, el Consorci de Residus i Energia gestiona de manera mancomunada el Servei de Manteniment de la xarxa.

La majoria dels punts estan a la plataforma MELIB del Govern Balear, que té l'objectiu de poder gestionar de forma conjunta les demandes d'usuaris i preveu, en un futur, la creació d'un sistema de gestió de càrregues per poder adaptar els consums a les necessitats de la xarxa elèctrica. D'aquesta manera, el distintiu MELIB, a més de servir per identificar els vehicles elèctrics a les Illes Balears i disposar d'una marca a totes les illes, permet unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual.

La instal·lació de punts de càrrega de vehicle elèctric forma part de les actuacions que, en el marc de l'Estratègia Menorca 2030, el Consorci de Residus i Energia, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears estan duent a terme amb l'objectiu marcat de disposar d'una bona estructura de càrrega elèctrica que permeti anar substituint el parc automobilístic actual pel vehicle elèctric. Es projecta que la xarxa de punts de càrrega de vehicle elèctric de l'illa estigui completament desplegada el 2025 amb la instal·lació de més de 20 punts de càrrega ràpida i 15 nous punts de càrrega semiràpida.


Maó, 6 d’agost de 2020

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa