Presentació dels Pressuposts 2020 del Consell Insular

Data : 02/12/2019

Treballar pel benestar social i qualitat de vida de la societat menorquina, fomentar el producte i l’economia local, i avançar en la transició energètica, són els tres pilars fonamentals del projecte del pressupost del Consell Insular de Menorca pel 2020 que s’ha presentat avui. Ho han fet la Presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, la Vicepresidenta Primera, Maite Salord, la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez, i el conseller de Serveis Generals, Josep Pastrana.

El pressupost presentat suma un total de 98,27 milions d’euros, i representa un augment del 0,5% respecte a l’any passat. Les àrees on s’han assignat la major part de les inversions són Benestar Social amb un 23,42%, seguida de Presidència i Promoció Turística amb un 13,96%, i de Mobilitat amb un 13,84%. Es desprèn, així, que l’eix transversal de les polítiques del govern progressista actual són les persones.

La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha remarcat que “per cuidar de les nostres persones, també necessitam cuidar del nostre entorn. Ara, després d’anys on s’ha treballat amb polítiques adreçades a la protecció del medi ambient, i sense oblidar els serveis socials, és el moment d’avançar i apostar per la transició energètica, millorar el cicle de l’aigua, i fer una aposta real per a la recollida selectiva dels residus. Volem una Menorca més sostenible i que avança en la seva declaració de Reserva de Biosfera. Una Menorca conscient que el canvi climàtic és una realitat latent i que entre tots i totes hem de sumar esforços per combatre’l”.

Principals novetats del pressupost per departaments

Benestar Social
Fer front al repte de l’envelliment actiu segueix sent una prioritat. El servei bàsic de Teleassistència Domiciliària passarà a ser gratuït per a tots els usuaris i només mantindrà el copagament per al servei avançat. Es mantindrà la partida per al Centre per a la Promoció de l’Autonomia a Ciutadella, i es portaran a terme una sèrie d’actuacions lligades a la millora del servei i al pla de qualitat que s’està implementant a la residència del Consell Insular.

En relació amb el servei d’infància i família, es preveu que durant aquest exercici entri en funcionament l’annex del Centre d’Atenció a la Infància i la Família. Destaca, també, l’increment de la convocatòria per estades a centres fora de Menorca, així com la creació d'un nou ajut econòmic per tal de poder donar el servei d'ajuda a domicili especialitzat per a les persones amb discapacitat.

Medi Ambient i Reserva de Biosfera
Per a l’exercici 2020 es preveuen millores substancials en els contractes de recollida i transport de residus i també augmenta la partida del contracte de neteja del litoral. Prenen especial rellevància les actuacions derivades de l’Estratègia Menorca 2030, com a full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de l’illa, i dins aquest marc s’impulsaran diversos projectes d’energies renovables d’iniciativa pròpia, com ara el projecte de pèrgoles fotovoltaiques a aparcaments públics, o les redaccions dels projectes de repotenciació del parc eòlic de Milà.

Altres inversions significatives són l’execució de la via perimetral del tram 1 del Camí de Cavalls, l’obertura de les Coves de Cala Blanca, així com les derivades del Pla Director Arquitectònic del Llatzeret. La redacció de la Llei de Reserva de Biosfera permetrà seguir desenvolupant el Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera 2019-2025.

Mobilitat
Amb l’objectiu de millorar el servei de transport públic, es licitarà les noves concessions de transport regular de viatgers per carretera i també es disposarà de dues partides per continuar amb les millores de les parades i millores a l'estació d'autobusos de Maó.

Amb relació a les actuacions de millora de la xarxa viària, se seguirà amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1, a més del reforç de ferm de la carretera Me-16 Plans d’Alaior- Rotonda Son Trèmol, la creació d’una rotonda a la Me-12 a l’entrada de Sant Climent, la millora de la intersecció de la Me-6 amb el polígon de Sant Lluís amb la creació d’una rotonda, i la millora del tram urbà de la carretera Me-2 al seu pas per Es Castell. També es crearà el Pla d’inversions en xarxa carril bici interurbà, on es preveu la creació del carril bici del tram de la Ronda de Maó que pertany al Consell Insular.

Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
El Pla Insular d'Habitatge Social recull una sèrie de serveis a posar en marxa en aquest període. Així, es destinarà una partida per a la redacció del projecte d’un Centre de Baixa Exigència. També es proposa la gestió i lloguer de 8 pisos per tal d’engegar el programa d’allotjament temporal en habitatges compartits. A més a més, es vol iniciar la compra d’una parcel·la de sòl urbà, i iniciar un projecte pilot de cohousing.

Per altra banda, es farà una primera passa per combatre la pobresa energètica, obrint una línia de subvencions dedicada a millores domèstiques destinades al confort de l'habitatge i a reduir la despesa energètica de la factura.

Per fomentar la participació ciutadana, es recupera el projecte dels Pressupostos Participatius com a programa bianual. Dins de l'any 2020 es realitzarà la convocatòria per recollir les propostes, validar-les i finalment retorna-les a la ciutadania perquè siguin votades i tenir els projectes guanyadors.

Economia i Territori
En la passada legislatura es va treballar de valent amb la revisió acurada i participada del Pla Territorial Insular, i aquest any 2020 es treballarà amb els agents econòmics i socials, partits polítics, i sobretot, amb els vuit ajuntaments en la recerca del consens i aprovació d’aquesta norma.

En matèria d’ordenació turística, s’elaborarà un Pla de modernització i diagnosi de les zones turístiques i també s’inclourà una partida per a la creació d’una aplicació d’identificació i motorització d’habitatges turístics per controlar l’oferta il·legal.

En matèria d’economia, es treballarà amb el grup Leader en la confecció d’un pla agrícola 20/30 com a punt clau per al present i futur de l’agricultura i la pesca a Menorca. També es mantindran les ajudes al sector secundari i s’inclou una nova partida per ajudar a ASCOME en la confecció d’un marketplace. També es destina una partida per la implementació d’una unitat canina a l’aeroport de Menorca pel control i seguretat de l’enviament de les mercaderies.

Promoció Turística
Se seguirà treballant amb la desestacionalització turística, per açò, serà necessari millorar la connectivitat aèria, però també impulsar nous esdeveniments socials, esportius i culturals, i donar-los a conèixer amb la creació d’una agenda d’activitats al llarg de l’any.

Per açò, es manté l’aportació per a la realització de la World Padel Tour, i s’incorpora, com a novetat, una partida destinada a la celebració a l’illa de la Copa de la Reina de voleibol i a la celebració del Campionat Mundial professional de beach volei. Així mateix es recupera l’aportació al Club Marítimo de Mahón per a la celebració a Menorca de la Copa del Rei Vela Clàssica Menorca .

Cultura, Educació, Joventut i Esports
En matèria de patrimoni, el Consell Insular donarà continuïtat i donarà un impuls al nou expedient de la candidatura Menorca Talaiòtica. Els ajuts destinats a la investigació i conservació són també indispensables per refermar l’estratègia insular per aconseguir que Menorca sigui un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni històric.

En el programa d’educació, el Consell aposta per intensificar la col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa en dos àmbits: educació infantil, i educació musical. D’una banda, la prioritat continua sent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat en aquesta etapa educativa. En el mateix sentit, s’augmenten els ajuts per als estudis realitzats fora de Menorca, ja que és un pilar bàsic per a la formació dels nostres joves, i es consolida la partida del programa ‘Un estiu per créixer’.

En matèria d’esports, augmenta la partida destinada per a la promoció de l’activitat física i salut ‘Menorca Borina’.

Serveis Generals
Per a l’exercici 2020, el servei de gestió de persones pretén seguir amb l’Oferta Pública d’Ocupació 2017-2018 i incorporar l’oferta pública del 2019. Mentrestant, es continuarà en la tasca de l’elaboració del catàleg dels llocs de treball, per la seva finalització, eina que es considera fonamental per dur la revisió de l’estructura i consolidació dels llocs de feina del Consell Insular de Menorca. Els tràmits s’han de veure simplificats entre ciutadans i les diferents administracions públiques, entre elles el Consell Insular de Menorca, per açò també s’impulsarà la creació de la finestreta única.

Maó, 2 de desembre del 2019

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa