Notícies i actualitat

La inversió per a la millora de Menorca com a destinació turística més sostenible i respectuosa amb el medi natural, i la compra i redacció del pla d’usos de las bateries de Favàritx, projectes propis que el Consell Insular de Menorca presenta amb càrrec al Pla d’Impuls del Turisme Sostenible 2019

Data : 16/08/2019

El Consell Insular de Menorca presenta aquest any quatre projectes propis amb càrrec al Pla Anual d'Impuls de Turisme Sostenible 2019.

En primer lloc, val a dir que aposta per dos projectes que tenen com a objectiu comú la millora de Menorca com a destinació turística, tot des del punt de vista de la sostenibilitat i el respecte pel medi natural i amb l’objectiu de millorar i modernitzar les urbanitzacions turístiques de l’illa. Així, per una banda, el Consell Insular presenta el projecte «BgreenMenorca» que, amb un pressupost total d’1.928.000 d’euros, té la finalitat d’avançar en la diversificació del producte turístic de Menorca a partir de la transformació de les infraestructures turístiques de l’illa cap a un model més sostenible; la formació del sector per tal conscienciar i motivar en un ús més racional dels nostres recursos; la sensorització d’infraestructures turístiques per mesurar, analitzar i programar accions en l’ús de les instal·lacions hídriques i energètiques; i la promoció de tots els productes i serveis ecoturístics de l’illa de Menorca. Per altra banda, la institució insular presenta un projecte per a la millora i modernització d'urbanitzacions turístiques de Menorca per tal d'ajudar a renovar i modernitzar les instal·lacions turístiques de l'illa, en gran mesura obsoletes, cap a un model més sostenible gràcies a l’acció conjunta del Consell Insular de Menorca, els ajuntaments i el sector empresarial, tot sota els criteris d'impuls a l'accessibilitat, d'impuls a l'accessibilitat, de sostenibilitat infraestructural i d'actualització de les instal·lacions. Aquest darrer projecte compta amb un pressupost total de 6.000.000 milions d’euros.

En segon lloc, proposa també l’adquisició, per una banda, i la redacció i execució d’un pla d’usos, per l'altra, dels terrenys i les edificacions militars de Favàritx, un espai emblemàtic des del punt de vista natural i paisatgístic. Amb una superfície d'unes 49 ha, la finca es troba inclosa en la Xarxa Natura 2000 i és l'entrada a s'Arenal de Morella, a cala Presili, al far i a les platges dels voltants del far. Es troba inclosa dins dues àrees de diferent grau de protecció, segons la zonificació que fa el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN), i cal destacar-hi la presència d'espècies úniques. La gestió directa de la finca permetrà la restauració ambiental i l'ordenació i gestió de l'ús públic de tot l'entorn. El pressupost previst per fer realitat aquests projectes és de 568.222,00 € per a l’adquisició, i d'1.630.000,00 € per a la redacció i l'execució del pla d’usos.

El Consell Insular de Menorca torna aquest any a assumir com a administració tramitadora els 7 projectes municipals presentats per tots els ajuntaments de l’illa. Les següents són les propostes municipals que aspiren a ser finançades per l'impost de turisme sostenible 2019:

- Maó - es Castell: Projecte de tractament terciari a l’EDAR de Maó - es Castell per a la reutilització de l'aigua depurada per a usos urbans. Pressupost: 1.929.950 euros.

- Ferreries: Avantprojecte per a la construcció d’un carril bici a la carretera Me-22 (Ferreries - Cala Galdana). Pressupost: 1.000.623,52 euros.

- Es Mercadal: Adquisició de l’edifici cultural propietat del Bisbat i llogat per l’Ajuntament denominat Teatre de Fornells. Pressupost: 390.714,93 euros.

- Alaior: Xarxa de sanejament de les urbanitzacions Son Vitamina i Cales Coves i d’impulsió de les aigües residuals fins a l’EDAR de Cala en Porter. Pressupost: 1.010.465,32 euros.

- Ciutadella: Projecte de reforma d'infraestructures i recuperació del paviment històric del carrer de Sant Cristòfol del nucli antic. Pressupost: 380.750,45 euros.

- Es Migjorn Gran: Repavimentació, tancament i coberta amb preinstal·lació de plaques solars de l’antiga pista de bàsquet de la zona esportiva des Migjorn Gran (Menorca). Pressupost: 359.540,38 euros.

- Sant Lluís: Ordenació i pavimentació de l’àrea de jocs a la urbanització de Binibèquer Vell. Pressupost: 47.627,56 euros.


Maó, 16 d’agost de 2019

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa