Notícies i actualitat

Menorca s'activa per ser una destinació per a tots

Data : 25/04/2019

La Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca signen un conveni de col·laboració per avançar en la transformació de l’illa en una destinació accessible i inclusiva.

Maite Salord: “Volem fer de Menorca una illa responsable, sostenible i accessible. D’aquesta manera, millorarem l’experiència dels nostres visitants i també la qualitat de vida dels que hi vivim tot l’any”.


La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) i la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) han signat recentment un conveni de col·laboració per avançar en la transformació de l’illa en una destinació turística accessible i inclusiva, fet que suposarà, d’una banda, donar compliment a un dret ciutadà i millorar la qualitat de vida tant de la població local com dels visitants, i, d’altra, ampliar la xarxa d’entorns, productes i serveis adaptats per aportar, d’aquesta manera, diferenciació i competitivitat a la destinació.

Aquest objectiu, anotat al pla d’acció de la FFTM i a les pautes per a la promoció turística 2019-2020, requereix d’una feina coordinada a diferents nivells, tant administratius com empresarials,una identificació de mesures a desenvolupar amb la seva corresponent calendarització i una assignació pressupostària suficient per iniciar el projecte.

“Volem fer de Menorca una illa responsable, sostenible i accessible. D’aquesta manera, millorarem l’experiència dels nostres visitants i també la qualitat de vida dels que hi vivim tot l’any. L’èxit turístic rau precisament en això: aconseguir que l’activitat beneficiï tothom, ja sigui en clau laboral, ja sigui en instal·lacions, ja sigui en serveis. Amb aquest camí que iniciem posarem les bases perquè Menorca sigui una illa per a tots”.
Maite Salord Ripoll
Vicepresidenta primera i consellera de Promoció Turística

Un acord amb pressupost i mesures
L’acord signat entre ambdues fundacions comprèn els anys 2019 i 2020, compta amb una dotació econòmica de 188.775 euros -un 85% dels quals els aporta la FFTM en recursos econòmics i humans- i fixa les primeres mesures que han de permetre assentar les bases per fer de Menorca una destinació accessible i inclusiva. Són les següents:

a) Dissenyar una estratègia específica per a potenciar Menorca com a destinació per a tots;
b) Implicar a l’administració pública i els sectors empresarials per fer aflorar els espais i serveis adaptats i millorar l’oferta;
c) Identificar espais i elements, mitjançant auditories, que permetin iniciar la transformació
de Menorca en una destinació turística per a tots: platges, allotjaments hotelers, establiments comercials, espais culturals i d’oci, transport públic, etc.
d) Promoure l’augment d’espais i serveis adaptats. Es fixen com a primers compromisos els següents: fer accessibles els recintes culturals que gestiona la FFTM, incorporar nova senyalística i nous materials –mapes hàptics i vídeos- a 15 dels espais turístics més emblemàtics de
l’illa i dissenyar les primeres rutes adaptades per a persones amb diversitat funcional;
e) Aconseguir la certificació AENOR per a algunes de les platges de l’illa ja auditades per part de la FPDM. Es fixa un primer objectiu de 5 platges en dos anys;
f) Crear una comissió de turisme accessible a nivell insular;
g) Incloure l’accessibilitat en els canals de promoció habituals;
h) Organitzar jornades formatives sobre turisme accessible adreçades a treballadors del sector públic i privat;
i) Sensibilitzar la ciutadania i formar en llenguatge de signes al personal d’atenció al públic de la FFTM per garantir una atenció i servei adequats;
j) Adaptar etapes de competicions esportives per a esportistes amb diversitat funcional i promocionar-les;
k) Incorporar informació sobre turisme per a tots a la web www.menorca.es i adaptar-la a nous criteris d’usabilitat;
l) Generar nous continguts que promocionin l’illa com una destinació per a tots.

La prioritat del turisme accessible
El desenvolupament de mesures d’accessibilitat universal és, juntament amb la sostenibilitat, un dels temes prioritaris de les destinacions turístiques en l’actualitat. Les dades de l’Organització Mundial de la Salut, segons les quals les persones amb algun tipus de discapacitat representen el 15% de la població mundial, confirmen el per què d’aquesta implicació d’administracions i sector privat en la millora dels entorns, els productes i els serveis turístics que s’ofereixen.

S’ha de tenir en compte que en aquest grup s’engloben tant les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, sigui física o psíquica, com aquelles que, transitòriament, veuen reduïda la seva mobilitat o les seves capacitats, ja sigui per malaltia, accident, embaràs o altres motius. També hi forma part la gent gran, un col·lectiu cada cop més nombrós a causa del progressiu envelliment de la població a nivell mundial.

Maó, 25 d'abril de 2019.

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  RSS