Atles submarí cartografia posidonia oceànica de les Illes Balears

Entitat que presenta el projecte:
Govern de les Illes Balears

Territori:
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Import concedit:
387.410,92 €

Any de convocatòria:
2017

Descripció del projecte:
Aquest projecte pretén completar la cartografia existent en base a la
Posidònia oceànica, comprovar la validesa i el grau defidelitat/ integritat
d'aquesta, crear una aplicació informàtica que permeti a l'usuari saber si es
troba en zona de fondeig permès o no, així com també divulgar el projecte i
la seva aplicació.

Finalitat:
Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural,
agrari i marí.
Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics
practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de
temporada baixa.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa