Menorca Smart Island, Menorca territori viu

Entitat que presenta el projecte:
Consell Insular de Menorca

Territori:
Alaior, Ciutadella, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó, Sant Lluís, Es Castell (Menorca)

Import concedit:
665.239,85 €

Any de convocatòria:
2017

Descripció del projecte:
El projecte tracta la sensorització intel·ligent per a la recollida i tractament
d’informació dels recursos de Menorca, perseguint la sostenibilitat de la illa.
Algunes de les actuacions són protegir i modernitzar les zones rurals i
naturals; millorar l’ús dels recursos hídrics i energètics; i promocionar el
turisme sostenible i de temporada baixa.
El Consell Insular de Menorca vol disposar d'una infraestructura tecnològica transversal que,
juntament amb altres organismes públics (ajuntaments de l'illa, gestors de recursos públics,
Universitat, etc.) i privats (empreses i fundacions amb les quals hi hagi acords de
col·laboració), permeti la recollida d'informació sobre diferents recursos considerats com a
sensibles i d'importància dins el context únic de Menorca amb l'objectiu de complementar i
millorar la presa de decisions, maximitzar l'eficiència i tractar de forma intel·ligent aquesta
informació amb la visió d’oferir serveis transversals de valor afegit als ciutadans de l'illa i als
seus visitants.
Àmbits d’actuació:
1. Protecció i modernització de les zones rurals i naturals de Menorca
2. Millora de l'ús dels recursos hídrics i energètics.
3. Gestió dels residus.
4. Promoció del turisme sostenible i de temporada baixa.
Actuacions:
Adquisició de servidors i estructuració de les dades que contindran. També es farà la feina de
reconvertir les dades actuals per a la seva integració.
Implementació final de la integració de plataformes existents per al e-administració.
Implementació de la plataforma de captació i anàlisi de dades: la plataforma que recollirà les dades
internes del servidor i les tractarà de la forma adequada per a la seva publicació en el format
adequat.
Sensorització de camí de cavalls, carreteres secundàries amb alt trànsit en temporada alta,
pàrquings gestionats pel CIM i amb alta afluència a l'estiu, principals jaciments arqueològics i
camions de recollida de residus.
Implementació d'un Use-Case intel·ligent amb una app pública a mode de prova pilot. En aquest cas,
es tracta d'elaborar un sistema per a la gestió dels camins i pàrquings amb saturació que permetrà
una gestió amb predicció i gestió en temps real de l'estat immediat d'aquests camins, pàrquings i
platges.
Smart Travel platform: es preveu crear una plataforma per al turista basat en el concepte BigData, la
qual cosa bàsicament consistirà a obtenir dades de les xarxes socials del turistes que ens visiten
(BigData) i fer un perfil de gustos i interessos. Així, un cop s'obté el perfil, es podrà oferir, mitjançant
una App que es va personalitzant, l’oferta de l'illa que més s'adeqüi a aquest perfil.

Finalitat:
Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural,
agrari i marí.

Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics
practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de
temporada baixa.

Durada d’execució:
24 mesos

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa