Millora, automatització i implantació de noves estacions d’aforament a la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears

Entitat que presenta el projecte:
Govern de les Illes Balears

Territori:
Mallorca, Menorca i Eivissa

Import concedit:
762.500,00 €

Any de convocatòria:
2016

Descripció del projecte:
La competència d'aquest projecte recau en la millora de les instal·lacions
d’aforament existents a la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears; en la
construcció de noves estacions d’aforament i subministrament, instal·lació i
programari d’equips informàtics de presa de dades en 37 estacions
d’aforament. D'aquesta manera es permetrà estudiar amb detall i precisió el
cicle de l'aigua així com les estructures hidràuliques existents.

Finalitat:
Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació
tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita
contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic.

Durada d’execució:

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa