Consolidació murada oest del castell medieval islàmic de Santa Àgueda

Consolidació murada oest del castell medieval islàmic de Santa Àgueda Entitat que presenta el projecte:
Consell Insular de Menorca

Territori:
Ferreries (Menorca)

Import concedit:
118.089,59 €

Any de convocatòria:
2016

Descripció del projecte:
El projecte consisteix en consolidar i rehabilitar una part de la murada
orientada al nord del nucli central del castell medieval islàmic de Santa
Àgueda, amb la finalitat d’aturar els despreniments i tot allò que amenaça
amb caure.
El castell de Santa Àgueda constitueix el major jaciment arqueològic d'època islàmica de
l'illa, amb estructures arquitectòniques monumentals. És propietat del Consell Insular.
Aquest conjunt monumental, a causa de la seva monumentalitat i de l'indret privilegiat en el
qual s'ubica, amb vistes cap a tota la zona central de Menorca, rep actualment un nombre
de visitants relativament elevat.
El tram de murada que es proposa restaurar es troba en greu perill de col·lapse. El projecte
consisteix a rehabilitar 37 metres de la murada que mira al nord del nucli central del castell,
just damunt del denominat recinte des Castellet.
Des de fa un temps, l'estat de conservació d'un tram de la murada nord del castell ha
empitjorat, de manera que uns 37 metres de llargària es van desprenent del conjunt i
amenacen de caure, la qual cosa podria suposar no només un perill per al patrimoni històric
de Menorca que representen aquestes restes d'origen islàmic, sinó també un perill per als
visitants de l'esmentat bé.
El mes d'abril de 2015, a iniciativa del Departament de Cultura del CIM, es va elaborar i visar
un projecte de rehabilitació d'aquest tram de murada que no es va executar per manca de
pressupost.
La intervenció preveu enderrocar un tram de tres metres que està en perill de caure sol,
refer aquest tram i dues parts més del mur ja caigudes, i estabilitzar la resta, que escara es
troba en bones condicions.
Per portar a terme aquestes actuacions s'ha de netejar la vegetació en un tram del mur de
38,40 metres, i s'han d'extreure tres figueres.
A més, es duran a terme les obres següents:
- Estintolament de la part esquerra del mur que s'ha d'enderrocar.
- Enderroc controlat del mur de tres metres de llarg que ja està desconnectat.
- Neteja de còdols de la part baixa per tal d'iniciar la reconstrucció.
- Elevació del mur per franges d'alçada petita, que definirà la direcció facultativa.
- Consolidació de trams de mur i ubicació dissimulada de gàrgoles.
- Reblert seleccionat rere el mur rehabilitat a fi de facilitar la sortida d'aigües.
- Elevació del mur fins a la línia de terra alta.
- Tancat superior amb una barrera de fusta, situat a dos metres del mur, per tal d'assegurar
el perímetre de distància al buit.

Finalitat:
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa