Notícies i actualitat

El PP demana la condemna i censura de qualsevol acció vandàlica contra el turisme a Balears

Data : 25/09/2017

El Grup Popular en el Consell Insular de Menorca ha presentat una proposta d'acord, que defensarà el conseller Santiago Tadeo en sessió plenària d’aquest dilluns 25 de setembre, en la qual demana a l'equip de govern la condemna de qualsevol acció violenta, acte vandàlic o manifestació fòbica contra els interessos turístics de Balears. 

El Grup Popular insta la conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern balear a actuar amb contundència davant els actes vandàlics contra el   sector turístic o manifestacions de fòbia explícita contra les  persones  que ens visiten i en particular, a perseguir judicialment o administrativament els actes vandàlics concrets que es produeixin, en la modalitat que sigui, susceptibles de ser sancionats, o bé denunciar-los davant la Fiscalia i, si escau, personant-se en qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta raó. 

El turisme és un sector imprescindible per l'economia de les Illes Balears, un sector de futur, que dins les Illes Balears té una posició de lideratge i un gran potencial per generar ocupació i riquesa. 

Més del 30% de l'ocupació en les Illes Balears està generada directament per la indústria turística. Fet que permet situar la nostra comunitat en la primera a superar la greu situació econòmica dels últims anys. 

El turisme suposa el 11,1% del PIB nacional i el 13,4% de l'ocupació total, generant uns 2,5 milions d’ocupacions directes. La despesa total durant el primer semestre del 2017 va augmentar un 14,8%, arribant a la històrica xifra de 37.217 milions d'euros, situant-se les expectatives en 83 milions de visitants, superant així el lideratge de competidors  com França. 

L’aprovació de la llei 8/2012, de 19 de Juliol, de Turisme de les Illes Balears, va suposar un punt d'inflexió en la implantació d'un model turístic que va apostar decididament per la millora de l'oferta i va facilitar a la indústria la reconversió i modernització dels seus establiments, circumstància que ha possibilitat la recuperació del mercat i ha situat a les nostres illes entre una de les principals destinacions europees. 

No obstant això, des de fa algun temps s'han manifestat una sèrie d'accions vandàliques que, impulsades per determinats col·lectius, atempten contra els interessos turístics de la nostra comunitat. Es tracta d'accions intimidatòries que  tenen com a objectiu boicotejar la temporada turística a les Illes Balears, que també ha tingut les seves rèpliques en diferents comunitats autònomes d'indubtable rellevància turística com són la Comunitat Valenciana, Catalunya i el País Basc. 

Aquesta campanya radical contra el turisme a les Illes Balears posa en risc l’evolució positiva de les dades, que mostren que la indústria  turística  és un sector econòmic en creixement, creador de riquesa i llocs de feina.

El Partit Popular creu necessari defensar el sector turístic com a part de la nostra identitat hospitalària i perseguir als qui pretenguin alterar negativament la seva imatge a les Illes Balears. 

En aquest sentit, el Grup Popular insta la conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern balear a impulsar mesures per protegir la imatge turística de les Illes Balears i preservar el seu prestigi com a destinació hospitalària i de qualitat, per combatre els efectes que aquesta campanya intimidatòria pugui tenir sobre els potencials visitants que tinguin previst triar les Illes Balears com a destinació turística.

 
Imatges relacionades
 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa