Notícies i actualitat

Conclosa la tercera fase de condicionament del Camí de Cavalls per part de l'Administració central

Data : 08/06/2012El Consell de Menorca rep aquesta obra amb un pressupost de 726.646 €


El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha lliurat al Consell Insular de Menorca l'acreditació oficial del final de les obres de condicionament i millora de la tercera fase del Camí de Cavalls, amb un pressupost de 726.646,12 euros.

Els treballs, efectuats per Tragsa entre octubre de 2010 i març d'enguany, tenien com a objectiu habilitar el trànsit per als possibles usuaris –ciclistes, senderistes i genets– especialment en les èpoques de pluges, perquè algunes de les parts del recorregut del Camí de Cavalls presenten basses entre la tardor i la primavera.

Com a actuacions concretes, s'han portat a terme:

- Reconstrucció de murs de pedra.
- Desbrossaments per ubicar passarel·les.
- Reparació d'alguns trams deteriorats que resultaven perillosos.
- Construcció d'una passarel·la per travessar un torrent.
- Col·locació de passarel·les en zones humides.
- Construcció de portells i col·locació de barreres, tant senzilles com dobles.
- Col·locació de baranes d'ullastre.
- Instal·lació de senyalització de les zones urbanes.
- Instal·lació d'equipaments de zones de descans.

El gener de 2009 el Consell Insular i el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) van signar un protocol de col·laboració per incorporar el Camí de Cavalls al programa de Camins Naturals. D’aquesta manera, el MARM es comprometia a invertir-hi per fer-lo transitable i segur.

Entre abril de 2009 i febrer de 2010 es va executar la primera fase de condicionament i millora del Camí de Cavalls realitzant feines de desbrossament, obertura de mitgeres entre finques i senyalització del camí amb fites i cartells informatius d'inici i final d'etapes.

A partir de l'agost de 2010 es va iniciar la segona fase del projecte amb la col·locació de diferents passos per salvar torrents, fent transitables trams amb forts desnivells i instal·lant portells i baranes en zones perilloses. Aquesta fase va acabar el desembre de 2010.

Ja està presentada una proposta al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient des de principis de 2012 per continuar millorant aquesta via amb una quarta fase.

“A més de contribuir al fet que el Camí de Cavalls sigui un element desestacionalitzador de primer ordre, aquests treballs de condicionament tenen com a objectiu tancar accessos incontrolats i conduir el trànsit per un itinerari concret, a fi d’evitar la degradació del medi ambient”, explica el conseller de Mobilitat i Projectes, Luis Alejandre.

Maó, 8 de juny de 2012

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa